PARTNER PORTALU
  • BGK

Opolski Komitet Monitorujący uhonorowany

  • AT    19 grudnia 2012 - 19:59
Opolski Komitet Monitorujący uhonorowany

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wygrał konkurs na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący 2011 r.
W Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas XII posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 ogłoszono wyniki  konkursu na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący 2011 r.  Pierwsze miejsce w tej rywalizacji i tytuł najbardziej partnerskiego otrzymał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W marcu 2012 r. Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiły konkurs na najbardziej partnerski komitet, a jego  celem była promocja najlepszych praktyk dotyczących realizacji zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe i regionalne programy operacyjne.  

W konkursie kierowano się m.in. opiniami członków komitetu, reprezentujących różne organizacje, o zasadach pracy tego gremium, jawności i informowania o pracach komitetu, przyjmowaniu opinii i wniosków poszczególnych członków komitetu przez całe gremium, liczbie posiedzeń, itp. Prace komitetu oceniała też specjalna komisja konkursowa.

Podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podkreślono, że przykłady dobrych praktyk zwycięskiego komitetu będą rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące w kolejnej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020, posłużą też jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych, wykorzystywanych podczas spotkań regionalnych Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, zostaną także udostępnione w folderach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa w bazie wiedzy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wiceminister Marceli Niezgoda oraz Piotr Frączak, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przekazali Karinie Bedrunce, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO medal dla Najbardziej Partnerskiego Komitetu Monitorującego oraz podziękowali za zaangażowanie i aktywny udział w dotychczasowych pracach i działaniach Komitetu.

Prezes Frączak zwrócił też uwagę, że w przyszłej perspektywie finansowej zasada partnerstwa będzie akcentowana jeszcze silniej i dlatego tak cenne są obecne doświadczenia w tej dziedzinie.

Komitet Monitorujący to ciało opiniodawczo-doradcze,  skupiające  przedstawicieli samorządów, strony rządowej i partnerów społeczno-gospodarczych, m.in. organizacji pozarządowych i innych instytucji w regionie, a zajmuje się m.in. zatwierdzaniem kryteriów oceny projektów,  zatwierdzaniem  sprawozdań z realizacji RPO oraz analizą rezultatów realizacji programu regionalnego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.