PARTNER PORTALU
  • BGK

Opracowują strategię dla Krosna do 2020 r.

  • KrosnoCity.pl    19 sierpnia 2013 - 14:09
Opracowują strategię dla Krosna do 2020 r.

Jakie wyzwania i szanse stoją przed Krosnem? Jakie wyznaczyć sobie cele, jak je realizować, jak rozwiązywać problemy? Na te pytania ma odpowiedzieć opracowywana Strategia Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2020.
Jeden z uczestników warsztatów zwrócił uwagę, że podatki w Krośnie są zbyt wysokie, może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że był to radny, który sam nie głosował za podnoszeniem stawek.

Diagnoza i przygotowanie Strategii

Strategia jest budowana pod kierownictwem dr. Tomasza Solińskiego, zastępcy prezydenta Krosna, z udziałem społeczeństwa. Prace rozpoczęły się w kwietniu, a ich zakończenie planuje się na grudzień tego roku.

Czytaj też: Fundusz dla najbardziej potrzebujących

Planowanie strategiczne odbywa się m.in. w ramach spotkań warsztatowych Grupy Roboczej, składającej się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, nauki, instytucji społecznych oraz lokalnych mediów.

Lipcowy (24.07.2013) warsztat dotyczył przede wszystkim problemów i wyzwań, jakie stoją przed Krosnem do roku 2020. Przedmiot dyskusji stanowiły wnioski z przeprowadzonej diagnozy społeczno - gospodarczej miasta. Diagnoza obejmowała okres od 2002 do 2012 r. i została wykonana na podstawie analizy danych zastanych dla najważniejszych obszarów, ujętych w pięciu działach: Przestrzeń i środowisko, Kapitał Społeczny, Gospodarka, Infrastruktura, Samorząd.

Problemy i wyzwania sformułowano na poziomie strategicznym danego obszaru. W spotkaniu brali udział urzędnicy, radni, przedstawiciele PWSZ, organizacji społecznych, przedsiębiorców, a także dziennikarze. Diagnoza przedstawiona podczas warsztatów jest dostępna w Internecie, opublikowano ją na stronie Urzędu Miasta Krosna.

Przygotowywana Strategia przewiduje, że Krosno będzie jednym z "ośrodków wzrostu" w Województwie Podkarpackim.

Demografia, kiepska dostępnośc komunikacyjna i za wysokie podatki

Jako jedne z głównych problemów miasta wskazano pogarszającą się sytuację demograficzną i słabą dostępność komunikacyjną. Pierwsze warsztaty nie wywołały burzliwych dyskusji. Zbigniew Ungeheuer, prezes Stowarzyszenia Portius, apelował o rozwój kolei. Stwierdził, że kolej wygrywa dziś z innymi środkami transportu, a linia kolejowa przez Krosno ma bogate tradycje i duże perspektywy.

Duże nadzieje na zwiększenie dostępności komunikacyjnej są wiązane także z krośnieńskim lotniskiem. W tej części głos zabrał Jan Juszczak, przedstawiciel Komitetu Obrony Lotniska, a zarazem przewodniczący rady Osiedla "Południe" wyrażając swoje negatywne zdanie odnośnie projektu realizowanego przez Urząd Miasta (chodzi głównie o zmniejszenie powierzchni lotniska i utworzenie terenów inwestycyjnych).

W kwestii demografii prowadzący Tomasz Soliński wskazywał, że pewnym pocieszeniem jest fakt, że część osób nie opuściła całkowicie naszego miasta i regionu, a jedynie przeprowadza się do ościennych gmin. Nie zmienia to faktu, że emigracja do większych miast i poza granice kraju również ma znaczący wpływ. W przedstawionej prognozie wykazano, że liczba mieszkańców Krosna może spaść poniżej 40 tysięcy w 2035 roku.×
KOMENTARZE (1)

  • bajer, 2013-08-20 13:09:39

    W ostatnim akapicie proponuję wyraz "bieRZące" zastąpić przez 'BieŻące"