Ostatnia prosta RPO na Mazowszu

Mazowsze weszło już na ostatnią prostą w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM. W przeciągu ostatnich czterech lat ogłoszono 39 konkursów. Do tej pory aż 1200 projektów otrzymało unijne dofinansowanie.
Ostatnia prosta RPO na Mazowszu
Jakie są ich efekty? 860 km wybudowanych i przebudowanych dróg, zakup 1,7 tys. sztuk najwyższej klasy aparatury medycznej dla mazowieckich szpitali, 38 tys. m2 pomieszczeń szpitalnych zostanie zmodernizowanych, a gospodarstwa 35 tys. osób zostaną podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. To oczywiście tylko część zmian, jakie zachodzą na Mazowszu dzięki unijnemu wsparciu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest największym programem regionalnym w kraju i całym regionie Europy Wschodniej. Dlatego właśnie na Mazowszu mamy do czynienia z największą liczbą składanych wniosków, największą liczbą zatwierdzonych do dofinansowania projektów i oczywiście z największym dofinansowaniem, jakie trafia ostatecznie do beneficjentów.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dotychczas ogłosiła 39 konkursów, przeznaczając na nie 1 022,9 mln euro alokacji. Do tej pory beneficjenci złożyli 5541 projektów. Ponad 1200 najlepszych z nich Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania.

- Do końca roku chcemy ogłosić jeszcze dwa konkursy. W pierwszym będzie można dostać dofinansowanie na działania dotyczące m.in. wzmacniania powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo-rozwojową i rozwój klastrów. Drugi konkurs będzie dotyczył udziału przedsiębiorców w targach, i imprezach targowo-wystawienniczych. W sumie na ten cel do wydania jest 7 mln euro - powiedział członek zarządu województwa mazowieckiego, Wiesław Raboszuk.

Do tej pory udało się podpisać umowy dotyczące wsparcia 1067 inwestycji ( z czego mniej więcej połowa to projekty miast , gmin, powiatów, ich jednostek organizacyjnych) o łącznej wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 5,2 mld zł. 409 inwestycji o wartość dofinansowania 669,5 mln zł zostało już zakończonych i rozliczonych. Beneficjentom wypłacono już 2,6 mld zł unijnych dotacji.

Dzięki podpisanym umowom Mazowsze się modernizuje. Region zyska prawie 860 km wybudowanych i przebudowanych dróg. Ponad 35 tys. osób skorzysta z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno- kanalizacyjnej. Ponad 38 tys. m2 obiektów infrastruktury zdrowotnej zostanie zmodernizowanych. Poprawi się także jakość aparatury medycznej. Szpitale pozyskają ponad 1,7 tys. specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu. Rocznie zostanie na nim przeprowadzonych ponad 0,5 mln specjalistycznych badań. Szacuje się, że skorzysta z niego prawie 300 tys. pacjentów.

Do końca roku mazowieckie firmy będą mogły skorzystać jeszcze z dwóch konkursów z programu RPO WM. W grudniowych naborach, kwotę 21,6 mln zł przeznaczono na wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Środki z EFRR skierowane będą na wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo-rozwojową oraz sieci powiązań gospodarczych i rozwój klastrów.

W tym naborze, oprócz przedsiębiorców, wnioski o dofinansowanie będą mogły składać także jednostki naukowe, szkoły wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na tworzenie i rozwój klastra składającego się z co najmniej 5 przedsiębiorców, którzy będą mogli współpracować z instytucjami sfery B+R zarówno z terenu kraju jak i zagranicy.

Kolejny tegoroczny nabór, skierowany będzie na dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy. W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim. Przedsiębiorcy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie mogą otrzymać wsparcie na udział w kilku misjach gospodarczych, bądź w imprezach targowo - wystawienniczych. Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego. Na promocję gospodarczą przeznaczono 8,6 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE