PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatnie dni zapisów na szkolenie z efektywności energetycznej

  • aw    16 września 2016 - 13:15

• Do 19 września trwają zapisy na bezpłatne szkolenie PO IiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
• Spotkanie, które odbędzie się 22 września w siedzibie NFOŚiGW, obejmie zagadnienia dotyczące kryteriów wyboru projektów i procedury zawierania umów z wykonawcami.
Spotkanie odbędzie się 22 września w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Zakres bezpłatnego szkolenia dla wnioskodawców (potencjalnych beneficjentów) obejmuje: kryteria wyboru projektów i procedury zawierania umów z wykonawcami. Uczestnicy dowiedzą się także, jak wypełniać wniosek i jakie koszty są kwalifikowane.

Kto może ubiegać się o pieniądze?

Jak podaje NFOŚiGW, spółdzielnie mieszkaniowe  i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016 rozpoczął się 30 czerwca br., a nabór trwa do końca października. Planowany termin rozstrzygnięcia to marzec 2017 r.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 1.3, pkt. 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2). Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 821 mln zł.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-09-18 22:05:07

    Audyt energetyczny dla firm: zajrzyj na stronę Artmetic!