PARTNER PORTALU
  • BGK

Perspektywy rolne po 2013 r.

  • AZA    15 lutego 2011 - 20:15

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.” odbyła się w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Województwo Zachodniopomorskie współorganizowało ją wspólnie z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Związkiem Rolników Uecker – Randow oraz Instytutem Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rolnictwa Kraju Związkowego Meklemburg-Vorpommern, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele z Meklemburgii Pomorza Przedniego,  Skanii oraz Województwa Zachodniopomorskiego reprezentujący władzę administracyjną i samorządową, środowiska rolnicze oraz naukowe. Tematyka wystąpień oraz dyskusji stanowiła wstęp do dyskusji o Wspólnej Polityce Rolnej po 2013r. i koncentrowała się na wzajemnym poznaniu specyfiki trzech sąsiadujących ze sobą regionów:  Meklemburgii Pomorza Przedniego, Skanii oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

Obrady otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a następnie zebranych uczestników przywitali: Prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak, Prezes Związku Rolników Kraju Związkowego Mecklenburg-Vorpommern Rainer Tietböhl oraz Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Edward Sadłowski.

- Rozważając przyszłość rozwoju obszarów wiejskich należy wziąć pod uwagę zmieniającą się Politykę Spójności, która obok instrumentów II filara WPR stanowi istotne źródło zmian na obszarach wiejskich. Priorytetem Wspólnoty powinno pozostać ograniczenie różnic pomiędzy regionami UE i dążenie do wyrównania poziomu rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, przy udziale obu polityk – powiedział podczas inauguracji marszałek Olgierd Geblewicz.

Podczas spotkania zostały przedstawione kierunki zmian dotyczące: koncepcji polityki rolnej na szczeblu narodowym i europejskim, kształtowania i realizacji krajowej polityki rolnej w kontekście WPR, instytucjonalnych i funkcjonalnych instrumentów polityki rolnej w UE, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i politycznych WPR oraz założenia reformy i przewidywanych kierunków zmian WPR po 2013 r.

Pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienia na temat perspektyw zmian WPR po 2013 r. z polskiego i niemieckiego punktu widzenia prezentowali: z-ca dyrektora ds. analiz i strategii w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Waldemar Guba oraz Minister Rolnictwa Kraju Związkowego Mecklenburg-Vorpommern dr Till Backhaus.

W drugiej części temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r. zaprezentował niemiecki eurodeputowany Werner Kuhn, polski eurodeputowany dr Czesław Siekierski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Martin Scheele.

W ostatniej części mówili przedstawiciele środowisk rolniczych: Prezes Związku Rolników Kraju Związkowego Mecklenburg-Vorpommern Rainer Tietböhl, Przewodnicząca Federacji Rolników Szwedzkich Regionu Skåne Marianne Anderson oraz Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Edward Sadłowski.

Bardzo ciekawe wystąpienia przeplatane były gorącą dyskusją, co najlepiej świadczy o wadze tematu, potrzebie wymiany poglądów, konieczności poznania i uwzględniania kontekstu międzynarodowego, a przede wszystkim o trafności wyboru tematu przez organizatorów konferencji.

W drugim dniu konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele środowisk naukowych: prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak (US), prof. dr hab. Benon Szałek (US), prof. dr hab. Maciej Walknowski (UAM), dr Małgorzata Michalewska (UWr), dr  Małgorzata Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie), prof. dr hab. Bogdan Gębski (US), dr Bartłomiej H. Toszek (US), mgr Justyna Kłys (AHE), mgr Tomasz Grobla (US) oraz Andrzej Hoehne.

Moderatorami prowadzącymi obrady byli prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak oraz dr Bartłomiej H. Toszek.

Pierwszy dzień konferencji podsumował Prezes Związku Rolników Powiatu Uecker – Randow Harald Nitschke, a drugi dzień wraz z całością podsumował  prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak.

Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej wraz z wystąpieniami prelegentów zostaną opublikowana w formie materiałów pokonferencyjnych.

Wspólna Polityka Rolna jest jednym z najważniejszych instrumentów ekonomicznych i politycznych Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Obecnie prowadzona jest dyskusja dotycząca konieczności głębokich przekształceń WPR w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami europejskimi i światowymi. W ostatnich latach jest ona stopniowo ukierunkowywana na realizację priorytetów nowej strategii UE 2020 w zakresie zapobiegania i zwalczania negatywnych skutków zmian klimatycznych, stymulowania innowacji, tworzenia nowych miejsc pracy w związku z rozwojem ekologii oraz podnoszenia poziomu jakości produkowanej żywności tak, aby była ona bezpieczna dla zdrowia.

Wspólna Polityka Rolna przestała być postrzegana w wąskim sektorowym i tradycyjnym kontekście. W społeczeństwie jest coraz silniejsza świadomość wielu funkcji, jakie pełni rolnictwo i tym samym polityka rolna. Wynika to z silnego związku miedzy rolnictwem, środowiskiem naturalnym, a także rozwojem gospodarczym i społecznym całego terytorium kraju. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.