PARTNER PORTALU
  • BGK

Perspektywy rozwojowe Polski

  • MRR    21 kwietnia 2011 - 21:21
Perspektywy rozwojowe Polski

Spotkanie eksperckie na temat procesów makroekonomicznych i perspektyw rozwojowych Polski odbyło się w Warszawie. Była to kolejna z cyklu dyskusji, które mają przygotować grunt pod aktualizację średniookresowej strategii rozwoju kraju (ŚSRK).
- Polsce potrzebne jest jasne określenie celów i uwarunkowań rozwoju w wymiarach społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Obecny stan prac nad długookresową strategią rozwoju kraju wymaga aktualizacji zapisów strategii średniookresowej, w tym wydłużenia jej horyzontu czasowego do 2020 roku. Umożliwi to skuteczniejszą koordynację polityki rozwoju – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki otwierając spotkanie. – Wymaga to przedyskutowania najważniejszych wyzwań, które mogą stanąć przed Polską do 2020 roku. Dlatego tak ważne są dla nas wyniki badań i opinie ekspertów – dodał.

Nakreślenie wizji rozwoju do 2020 roku wymaga rozwiązania konkretnych dylematów. Dotyczą one ograniczania deficytu budżetowego i finansowania inwestycji prorozwojowych, skali interwencji państwa w sytuacji kryzysu gospodarczego, kształtowania polityki fiskalnej państwa, narzędzi, które można wykorzystać do pomocy najsłabszym grupom na rynku pracy czy konieczności spełnienia surowych kryteriów wejścia do strefy Euro. Konieczne staje się również znalezienie właściwej odpowiedzi na niekorzystne zmiany demograficzne, niski poziom oszczędności krajowych i innowacyjności polskiej gospodarki. – Strategia średniookresowa wskazuje te i inne obszary problemowe. Ustala też strategiczne zadania państwa oraz to w jaki sposób zostaną uwzględnione w programach rozwojowych – zaznaczył wiceminister Sługocki.

O rozwoju w perspektywie długookresowej mówił minister Michał Boni. Podkreślił, że najważniejszym filarem rozwoju Polski do 2030 roku powinna być innowacyjność gospodarki. - Jest ona kluczowa bo pozwala budować przewagi konkurencyjne – zauważył. Inne filary to dyfuzja rozwoju i sprawne funkcjonowanie państwa. - Odległy horyzont czasowy wymaga  obserwacji trendów gospodarczych w wymiarze globalnym – podkreślił minister Boni. Zwrócił uwagę na rosnące znaczenie w gospodarce światowej państw rozwijających się, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja i Meksyk. Wskazał również na najważniejsze wyzwania rozwojowe dla Europy, m.in. starzenie się społeczeństw, kwestię zasobów energetycznych czy wzrost długu publicznego.

Ponadto, prezentację na temat uwarunkowań makroekonomicznych oraz możliwych scenariuszy rozwoju Polski wygłosili przedstawiciele Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. O perspektywie spełnienia kryteriów z Maastricht i wejścia do strefy euro mówił dr Marek Rozkrut, dyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • OBCY, 2011-04-21 23:33:21

    Bóg jeden raczy wiedzieć jakie są perspektywy rozwojowe...Słowa są srebrem a milczenie złotem!Słowa,słowa,słowa...Nie podobało mi się to!