Pieniądze na rozwój krajoznawstwa

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.
Na realizację konkursu Zarząd Województwa przeznaczył 400 000 zł. Pieniądze przeznaczono m.in. na:
• wykonanie badań marketingowych dotyczących ruchu turystycznego oraz wizerunku województwa śląskiego;
• wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych;
• organizację konkursów i imprez o tematyce turystycznej;
• utrzymanie punktów informacji turystycznej.

Dotacje otrzymali także organizatorzy imprezy „Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka” skierowanej do uczestników Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. W tym roku po raz pierwszy w ramach promocji Szlaku Zabytków Techniki część środków z konkursu przeznaczono na organizację imprez promujących ten produkt turystyczny. 180 000 zł przeznaczono na dofinansowanie wydarzeń w ramach „Święta Szlaku Zabytków Techniki”, które odbędzie się 12 czerwca 2010.

Przy wyborze ofert brano pod uwagę m.in. zasięg projektu, oddźwięk społeczny, wysokość środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł, liczbę uczestników oraz doświadczenie organizatora, a także posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne dla realizacji zadania. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE