PARTNER PORTALU
  • BGK

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ

  • bad    2 listopada 2015 - 16:16
Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ

Ruszają pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ. Fot. gios.gov.pl

Ogłoszono pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Nabory będą prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).
Na realizację tych konkursów przeznaczono łącznie ponad 5,2 mld zł.

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. O środki mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, np. budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 1 grudnia 2015 r.

Poprawa jakości środowiska miejskiego

Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych, oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska . Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Konkurs CKPŚ - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Konkurs dotyczy projektów służących m.in. czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju, w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz leżących poza tymi obszarami (w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych).

Beneficjentami konkursu mogą zostać: parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.