PARTNER PORTALU
  • BGK

Pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa jeszcze w tym roku

  • MAC    22 grudnia 2014 - 18:58
Pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa jeszcze w tym roku

fot. MIR

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa.
Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. Oznacza to faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich.

Pierwsze posiedzenie KM PO PC odbyło się 22 grudnia 2014. Otworzyli je Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju oraz Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

W pierwszej kolejności zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla Działania 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020.

Chodzi zwłaszcza o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje uruchomić pierwsze konkursy jeszcze w 2014 r. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro.

Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest też podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu).

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.

Budżet pierwszego zaakceptowanego przez Komisję Europejską programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.