PARTNER PORTALU
  • BGK

Pierwszy miliard w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

  • bad    9 września 2015 - 14:59

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) podpisano już 307 umów o dofinansowanie o wartości ponad 1 mld zł. Są to środki przeznaczone na wsparcie osób młodych, a także na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.
Wsparciem objęto m.in. 4,2 tys. osób biernych zawodowo, 3,2 tys. bezrobotnych, a z programów mobilności ponadnarodowej skorzystało 5,3 tys. osób. 

Obok zmian Rocznych Planów Działania wojewódzkich urzędów pracy i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2015 r., Komitet Monitorujący PO WER zarekomendował również przyjęcie czterech nowych projektów koncepcyjnych w Działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Samorządy wsparte w usługach oświatowych

Projekty dotyczą opracowania instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą, zwiększenia skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów oraz wsparcie tworzenia tzw. szkół ćwiczeń.

Dzięki działaniom podjętym w Osi II zostaną m.in. opracowane i wdrożone zestawy narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeszkolonych zostanie 160 koordynatorów do spraw wdrażania wypracowanych narzędzi.

Ponadto wsparciem zostanie objętych 30 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. 

Komitet pozytywnie zaopiniował również kryteria dla projektów konkursowych w Działaniu 4.1. Innowacje społeczne – schemat makro dotyczące opracowania modelu innowacyjnego deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

W realizacji konkursów przewiduje się elastyczność w ich realizacji: możliwość doboru dodatkowych partnerów, łączenia pomysłów, udziału „właścicieli problemu” w kreowaniu i wyborze rozwiązań innowacyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.