PARTNER PORTALU
  • BGK

Podlaskie: pierwsze konkursy w ramach RPO

  • pap/pt    4 sierpnia 2015 - 15:02
Podlaskie: pierwsze konkursy w ramach RPO

Podlaskie w nowym unijnym rozdaniu otrzyma w sumie 5,1 mld zł

W podlaskim ogłoszono pięć pierwszych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Nabór na cztery z nich rozpocznie się 31 sierpnia, a na jeden - w połowie września.
W ostatni dzień sierpnia ruszy nabór wniosków w pierwszych konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konkursy dotyczyć będą m.in. terenów inwestycyjnych, kształcenia zawodowego i ochrony bioróżnorodności.

Podlaskie w nowym unijnym rozdaniu otrzyma w sumie 5,1 mld zł z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytetami tego RPO są m.in. wspieranie przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, wykorzystanie położenia geograficznego regionu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców, by lepiej radzili sobie na rynku pracy, energetyka ze źródeł odnawialnych produkowana przez mieszkańców, a nie zewnętrzne firmy, e-podlaskie.

Obecnie ogłoszono pięć pierwszych konkursów. Nabór na cztery z nich rozpocznie się 31 sierpnia, a na jeden - w połowie września.

W ramach wzmocnienia potencjału i konkurencyjności gospodarki w regionie szansę na wsparcie będą miały projekty dotyczące terenów inwestycyjnych. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie to 60 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95 proc. kosztów.

Na tereny inwestycyjne

Wsparciem - jak można przeczytać w ogłoszeniu konkursowym - będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury. Środki będzie można przeznaczyć na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

W konkursie na kształcenie zawodowe młodzieży przeznaczono 20 mln zł. O środki będą mogły ubiegać się m.in. organy prowadzące szkoły - technika, zasadnicze szkoły zawodowe czy szkoły policealne dla dorosłych, przedsiębiorcy, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. W ramach konkursu będzie można składać projekty dotyczące staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli i instruktorów nauki zawodu. Maksymalne dofinansowanie tych projektów to 95 proc. kosztów.

Podmioty, które odpowiedzialne są za ochronę bioróżnorodności biologicznej w regionie, m.in. parki krajobrazowe, jednostki samorządów terytorialnych czy przedsiębiorcy, będą mogli pozyskać środki na ochronę zasobów bio i georóżnorodności.

W ogłoszeniu konkursowym zaznaczono, że dofinansowaniem objęte zostaną projekty dotyczące inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz związane z przywracaniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na ten konkurs przeznaczono 5 mln zł, maksymalne dofinansowanie może wynieść 85 proc. kosztów.

Kolejne dwa konkursy prowadzone będą przez Wojewódzki Urząd Pacy w Białymstoku (jako instytucję pośredniczącą).

Aktywizacja bezrobotnych

Pierwszy z nich, którego pula środków wynosi 12 mln zł, będzie dotyczył aktywizacji osób bezrobotnych. Dofinansowanie będzie można pozyskać m.in. na programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące np. wsparcie psychologiczno - doradcze, pośrednictwo pracy, czy warsztaty oraz szkolenia.

Projekty mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 95 proc. kosztów.

Drugi konkurs dotyczy tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, co - jak napisano w ogłoszeniu konkursowym - ma zwiększyć aktywność zawodową i zatrudnienie wśród osób opiekujących się takimi dziećmi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 21 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85 proc. kosztów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.