PARTNER PORTALU
  • BGK

POIiŚ 2014-2020: Harmonogram naborów na I kwartał 2017 roku

  • MN    5 stycznia 2017 - 14:26
POIiŚ 2014-2020: Harmonogram naborów na I kwartał 2017 roku
Harmonogram naborów w ramach POIiŚ 2014-2020 na I kw. 2017 r. (fot. pixabay.com)

• Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – przedstawiamy harmonogram zaplanowanych naborów na I kwartał 2017 roku.
• Nabory dotyczą zmniejszenia emisyjności gospodarki oraz ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu.
• W niektórych przypadkach pula środków na dofinansowanie projektów będzie znana pod koniec stycznia 2017.
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy krajowy program w Polsce i w Unii Europejskiej, na który przeznaczono ze środków unijnych 114 mld zł. Jego fundusze zasilają m.in. takie obszary, jak bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska - w tym przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport, kultura oraz zdrowie.

W 2016 roku podpisano w ramach programu umowy na dofinansowanie takich inwestycji jak: budowa autostrad i dróg ekspresowych, modernizacja i rozbudowa linii kolejowych, budowa 6 km drugiej linii metra w Warszawie, budowa, przebudowa lub modernizacja gazociągów i oczyszczalni ścieków, czy też wsparcie obiektów kultury i podmiotów leczniczych.

Na co zostaną przekazane środki w ramach POIiŚ 2014-2020 w 2017 roku? Przedstawiamy harmonogram naborów na I kwartał:

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Nabór rusza 9 stycznia 2017. Pula środków dofinansowania wynosi 300 mln zł. 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki - działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Inne to budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących budynków w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji).

Nabór ma ruszyć w lutym 2017, ale wszystko zależy od dostępności alokacji. Kwota zostanie podana do końca stycznia.

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki - poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcia z wykorzystaniem ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy, budowy sieci ciepłowniczych.

Podobnie, nabór zostanie uruchomiony w lutym 2017, jeśli będzie dostępna alokacja. Dowiemy się do końca stycznia.

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki - działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Typy projektów mogących otrzymać dofinansowanie to przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2017-01-22 02:55:35

    Dotacje z POiŚ, przygotowanie wniosków: zajrzyj na stronę Artmetic!