Polacy uczą Chorwatów korzystania z dotacji unijnych

Przez trzy tygodnie Chorwaci z miasta Velika Gorica poznają największe projekty realizowane w regionie świętokrzyskim. Nauczą się też, jak skutecznie aplikować i rozliczać pieniądze z Unii Europejskiej.
Polacy uczą Chorwatów korzystania z dotacji unijnych
Delegacja z Velika Gorica przebywa w regionie świętokrzyskim w ramach projektu „Uczenie się od najlepszych”, aby przygotować się do wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej. Pracownicy tamtejszego magistratu i agencji rozwoju miasta poznają procesy i procedury wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego od naboru projektów, ich oceny formalnej i merytoryczno-technicznej, po kontraktowanie i kontrolę efektów.

Świętokrzyskie zostało wybrane na gospodarza wizyty, bo region wykorzystał już 80 procent z prawie 726 mln euro dotacji na lata 2007-2013.

„Wizytę zaplanowaliśmy tak, aby stała się ona stażem w instytucjach na co dzień zajmujących się zarządzaniem funduszami unijnymi w regionie. Dlatego goście odwiedzą departamenty polityki regionalnej i funduszy strukturalnych urzędu marszałkowskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy, czyli instytucje pełniące istotne role w procesie wdrażania programów „Kapitał Ludzki” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – powiedziała w czwartek wicedyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Ewa Kapel-Śniowska.

Goście poznają też projekty zrealizowane w regionie świętokrzyskim z unijnych dotacji. W czwartek zwiedzili chęciński zamek królewski oraz Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w szesnastowiecznej kamienicy „Niemczówka”, w piątek odwiedzą biobank w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i odrestaurowany Sandomierz.

W przyszłym tygodniu zapoznają się m.in. z efektami działań na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

„W ten sposób delegacja chorwacka otrzyma wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną na temat prawidłowego wykorzystania środków unijnych, a także pozna przykłady dobrych praktyk na przykładzie różnych projektów unijnych: poczynając od przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, turystycznych czy promocyjnych, a na projektach inwestycyjnych kończąc” – zaznaczyła Kapel-Śniowska.

Projekt „Uczenie się od najlepszych” jest realizowany w ramach programu „Leonardo da Vinci”, będącego częścią działań edukacyjnych Unii Europejskiej. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Program wspiera działania międzynarodowe ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii oraz krajów kandydujących: Turcji i Chorwacji.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Ludzie - politycy !!! Durnowate programy szkoleniowe - z funduszy
UNIJNYCH , WYDAWANE SA DLA " URZĘDASÓW PANSTWOWYCH " .
Jak my mamy kogoś uczyć , SKORO NIE POTRAFILIŚMY WYDAC
NAM PRZYZNANYCH DOTACJI NA AUTOSTRADY I KOLEJE --,
DZIĘKI
... urzędasom" ---przeciągającym procedury przetargowe !!!


UNIA DAWAŁA KASĘ - , A Z NIEJ KORZYSTALI " URZĘDNUICY-
SZKOLENIOWCY DLA BEZROBOTNYCH , I INNE BZDETNE PROGRAMY
TWORZONE POD PEWNE POTRZEBY -- " INNOWACJA INTELEKTUALNA " !!!
rozwiń

radny , 2012-10-04 16:52:59 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE