PARTNER PORTALU
  • BGK

Polskie i czeskie samorządy razem walczą o pieniądze na drogi

  • aw    27 stycznia 2016 - 11:29
Polskie i czeskie samorządy razem walczą o pieniądze na drogi
Głównym celem projektu jest udostępnienie komunikacyjne obszaru pogranicza dla turystycznego transportu autobusowego. (fot.: powiatwodzislawski.pl)

• Cztery samorządy – dwa polskie i dwa czeskie – postanowiły wspólnie zawalczyć o unijne środki z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
• Na razie chcą wyremontować ponad 13 km dróg łączących atrakcje turystyczne po obu stronach granicy.
• Koszt inwestycji to około 2,87 mln euro.
Głównym celem projektu jest udostępnienie komunikacyjne obszaru pogranicza, w tym przejść granicznych Gołkowice-Zavada i Skrbeńsko-Petrovice dla turystycznego transportu autobusowego. W tym celu ma zostać podniesiony m.in. tonaż dróg tak, aby mogły nimi jeździć autobusy.

Wnioskodawcy podkreślają, że pogranicze, mimo że podzielone między dwa państwa, należy do tej samej historycznej krainy i stanowi jeden obszar funkcjonalny. Projekt ma więc zlikwidować odziedziczone po poprzedniej epoce „wąskie gardła” na drogach i podnieść ich parametry techniczne, dzięki czemu znacznie poprawi się skomunikowanie transportowe i przestrzenne.

Do tego podniesiona zostanie atrakcyjność turystyczna regionu, którego potencjał kulturowy w tej chwili nie jest w pełni wykorzystany, m.in. właśnie wskutek niespójności układów komunikacyjnych. Przy okazji poprawi się też komfort życia mieszkańców.

Wnioskodawcy liczą ponadto, że dzięki przedsięwzięciu nie tylko polepszy się dostępność do licznych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, ale powstanie potencjał rozwoju rynku pracy i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystycznej.

Partnerem wiodącym projektu będzie gmina Godów

Na gminie Godów spocznie ciężar koordynacji projektu. Na swoim terenie będzie ona odpowiadać za inwentaryzację i uzupełnienie lub rozszerzenie informacji o zabytkach na terenie gminy oraz Petrovic. Do głównych zadań inwestycyjnych gminy należeć ma podniesienie parametrów technicznych ul. Granicznej i Poprzecznej tak, aby możliwe było dopuszczenie ruchu autobusów. Taki sam cel przyświeca modernizacji ul. Szkolnej. Między ul. Piotrowicką i Zieloną ma ponadto zostać dobudowany odcinek, który skróci czas dojazdu do granicy.

Po polskiej stronie największy zakres inwestycji do wykonania będzie mieć Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim.

- O ile projekt zostanie wybrany do realizacji, PZD będzie odpowiadać m.in. za modernizację i poprawę parametrów ul. Celnej (w tym podniesienie jej nośności), a także ul. 1 Maja w Gołkowicach na odcinku od skrzyżowania z ulica Celną przez skrzyżowanie z ulicą Piotrowicką do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Wszystkie te drogi prowadzą do przejść granicznych. Zakres prac na ul. 1 Maja ma obejmować również naprawę nawierzchni oraz korektę organizacji ruchu. Takie same zadania staną przed powiatem w zakresie ul. Piotrowickiej - wylicza Wojciech Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Gmina Petrovice zamierza zmodernizować trzy odcinki lokalnej drogi MK 6c (m.in. poszerzyć obecnie bardzo wąską jezdnię, oddzielić chodnik i zaadaptować placyk przy przejściu granicznym na plac do zawracania i zatrzymywania autobusów).

Działania inwestycyjne przewidziane dla kraju morawsko-śląskiego bezpośrednio nawiązują do inwestycji realizowanych przez pozostałych partnerów. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu ma dojść do podniesienia tonażu dróg tak, by możliwy był przejazd autobusów po drogach od przejścia granicznego Gołkowice-Zavada do Karwiny oraz do atrakcji na terenie Petrovic (m.in. zameczek).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.