PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomorze stawia na technologie portowe i morskie, ICT oraz ekologiczną energetykę

  • PAP/AT    24 kwietnia 2015 - 08:33
Pomorze stawia na technologie portowe i morskie, ICT oraz ekologiczną energetykę
Samo wybranie specjalizacji i uzgodnienie projektów realizowanych w ramach tych obszarów "nie gwarantuje jeszcze przyznania dofinansowania" (fot.pixabay.com)

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. Pomorskie stawia na gospodarkę morską, ICT, energetykę i medycynę.
Technologie portowe i morskie, interaktywne technologie informatyczne, ekologiczna energetyka i budownictwo, medycyna dot. chorób cywilizacyjnych - to inteligentne specjalizacje Pomorza. Samorząd wybrał je w konkursie z branż zgłoszonych przez firmy i uczelnie.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. Posiadanie takich inteligentnych specjalizacji jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje.

Wyłoniono obszary Inteligentnych specjalizacji 

Karolina Lipińska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku poinformowała, że cztery wyłonione obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) zostały uznane za "istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie".

Podkreśliła, że "na Pomorzu, ze względu na oddolny proces wyłaniania specjalizacji regionu, za tymi inicjatywami stoją konkretne firmy, instytuty". "To rzeczywiście są inteligentne specjalizacje, które można rozpatrywać jako specyficzne dla naszego regionu" - dodała.

Pierwsza wyłoniona specjalizacja dotyczy inteligentnych urządzeń i technologii w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza i terenów przybrzeżnych oraz inteligentnych procesów i technologii w obszarze zespołów portowych. Liderami Partnerstw w tym obszarze są: Centrum Techniki Okrętowej S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Druga specjalizacja to inteligentne systemy interaktywne (innowacyjne produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych). Zakłada się, że dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach jak multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, internet rzeczy, bezpieczeństwo danych i chmury obliczeniowe, obszar technologii interaktywnych będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej.

Liderem Partnerstwa w tym obszarze jest Fundacja Interizon, tworząca klaster ok. 150 firm sektora ICT i uczelni. Prezes Fundacji Interizon Przemysław Szleter przyznaje, że nie jest to najbardziej oryginalna specjalizacja i można się spodziewać, że będzie ona wybierana przez każdy region.

Zwrócił uwagę, że "na Pomorzu widać, że wokół tej branży powstało pewne środowisko naukowe i biznesowe, również bardzo wspierane przez samorządy, czego dowodem jest np. największy funkcjonujący w kraju klaster ICT".

Ocenił, że dla pomorskich firm sektora ICT znalezienie się wśród regionalnych specjalizacji "to jest niewątpliwie szansa, żeby skorzystać z funduszy unijnych, rozwijać się biznesowo i dzięki temu rozwijać też region". Uważa, że "to jedna z najważniejszych decyzji zarządu województwa, która wpłynie pozytywnie na rozwój branży".

Budownictwo SMART 3E - efektywność, ekologia, energetyka oraz inteligentne technologie energetyczno-paliwowe - są trzecią wybraną inteligentną specjalizacją Pomorza. Zakłada się, że dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach jak np. zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie, energetyka prosumencka, pojazdy o napędzie alternatywnym, biokomponenty i biopaliwa, rozwój tej specjalizacji będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Liderami tych Partnerstw są Rada SMART 3E i Energa SA.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.