PARTNER PORTALU
  • BGK

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Kapitał Ludzki

  • MRR    9 czerwca 2011 - 20:27

Szesnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki odbyło się w dniach 6-7 czerwca w Świlczy koło Rzeszowa.
– Na półmetku wdrażania Programu Kapitał Ludzki wartość podpisanych umów to prawie 30 mld zł. Taki rezultat nie pozostawia wątpliwości, że fundusze przeznaczone na ten cel wykorzystamy efektywnie i na czas – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego otwierając konferencję.

Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Kapitał Ludzki w 2010 r. oraz zatwierdzenie zmian w Programie uzgodnionych w ramach przeglądu śródokresowego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również  z prezentacją na temat postępu finansowego. Zgodnie z przedstawionymi informacjami do połowy maja w ramach PO KL  zawarto blisko 26 tys. umów, których wartość stanowi 63 proc. alokacji Programu. Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało ponad 3,1 mln osób, w tym 1,8 mln kobiet.

Udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla blisko 97 tys. osób, a udział w projektach w zakresie Aktywnej Polityki Rynku Pracy zakończyło blisko 539 tys. osób. W obszarze integracji społecznej dofinansowanie uzyskało blisko 200 instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz ponad 37 tys. osób.

Wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych realizowanych w komponencie regionalnym objęto ponad 250 tys. osób pracujących. Blisko 2,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego skorzystało ze środków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki, natomiast 8,3 tys. szkół prowadzących kształcenie ogólne zrealizowało projekty rozwojowe.

Członkowie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki mieli również okazję odwiedzić projekt szkoleniowy dla kadry Światowego Centrum Remontowego WSK-PZL Rzeszów S.A – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Inwestycja ma na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności koniecznych do wdrażania nowoczesnych technologii niezbędnych do produkcji i remontu komponentów silników lotniczych. W ramach projektu wsparciem w postaci szkoleń zostanie objętych blisko 700 pracowników.

W posiedzeniu obok przedstawicieli administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz pracodawców udział wzięli również reprezentanci Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans – Aurelio Cecilio, Katarzyna Ptak oraz Jarosław Hawrysz. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.