PARTNER PORTALU
  • BGK

Postęp prac nad Krajową Polityką Miejską

  • AW    14 czerwca 2013 - 12:45
Postęp prac nad Krajową Polityką Miejską

- Krajowa Polityka Miejska ma być manifestem rządu, akcentującym sposób w jaki ośrodki miejskie powinny się rozwijać. Nie chodzi o to by miastom z góry narzucać określone rozwiązania, ale wspólnie zdefiniować kierunek ich rozwoju - podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.
Jak podkreśla resort rozwoju regionalnego, włączenie zagadnień miejskich do działu „rozwój regionalny” pozwoliło na traktowanie polityki miejskiej jako jednego z instrumentów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Choć nastąpiło ono z początkiem 2013 r., to obszarem tym ministerstwo zajmowało się już wcześniej.

Efektem było przygotowanie w ubiegłym  roku Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, stanowiących wstęp do dzisiejszych rozmów na temat treści dokumentu docelowego, jakim ma być Krajowa Polityka Miejska. Powinien on wskazywać te obszary tematyczne, dziedziny i konkretne zagadnienia, w których zmiany legislacyjne są konieczne. Będzie wyznaczał kierunki tych zmian.

Istotnym elementem Krajowej Polityki Miejskiej musi być także zaplanowanie działań na szczeblu rządowym, mających na celu wsparcie miast. Polityka ta musi przyczyniać się do zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych. Chcemy, aby w miastach można było, przy niższych nakładach, osiągać większe efekty, m.in. poprzez intensyfikację koordynacji oraz właściwe ukierunkowanie podejmowanych działań. Z tym aspektem polityki miejskiej wiąże się także inne zadanie nałożone wraz z początkiem roku na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mianowicie przegląd i wypracowanie zmian w systemie planowania przestrzennego dla realizacji celów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, integralną część wymiaru terytorialnego polityki spójności stanowi jej wymiar miejski, który w nowym okresie programowania ma ulec znacznemu wzmocnieniu. Wsparcie będzie skierowane z jednej strony do miejskich obszarów funkcjonalnych, z drugiej do wyznaczonych obszarów w miastach np. dzielnic lub ich zdegradowanych części.

Obecne prace nad dokumentem docelowym uwzględniają szeroki kontekst europejski. W maju 2007 r. ministrowie państw Unii Europejskiej przyjęli Kartę Lipską na rzecz Zrównoważonych Miast, w której podkreślono, że polityka wobec miast powinna być określona na poziomie krajowym, a właściwe resorty powinny dostrzegać ich znaczenie dla realizacji wyznaczonych celów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także uwzględniać wpływ rządowych strategii rozwoju na miasta. Z kolei Deklaracja z Toledo przyjęta w czerwcu 2010 r. podkreśla znaczenie kompleksowej rewitalizacji miast dla rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Prace nad Krajową Polityką Miejską, oprócz odniesienia się do krajowego wymiaru miejskiego, wpisują się w europejski wymiar działań na rzecz miast.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.