PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstała mapa żłobków i klubów dziecięcych

  • GK    18 września 2013 - 11:56

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do korzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki, utworzonych w ramach wspierania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego programu kapitał ludzki.
Na mapie znajdują się podstawowe informacje o już funkcjonujących placówkach. Na bieżąco będą dodawane również dane dotyczące nowych ośrodków opieki nad dziećmi.

Mapę można zobaczyć tutaj. Listę żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów można znaleźć również tutaj. Wykres prezentujący liczbę dostępnych placówek w podziale na województwa publikujemy w dziale multimedia.

W ramach wspierania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego programu kapitał ludzki Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zorganizował dwa konkursy.

Czytaj też: Żłobek i przedszkole razem, ale osobno

W ramach pierwszego z nich (alokacja 150 mln PLN) podpisano 117 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 126, 9 mln zł. Prowadzone są negocjacje z dwoma wnioskodawcami. Łączna kwota podpisanych umów oraz planowanych do podpisania wynosi 128,9 mln zł. Wsparciem objęto 2737 uczestników. Do czerwca 2013 r. ponad 700 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci.

Zgodnie z wnioskami o dofinansowanie, w ramach niniejszych projektów planowane jest utworzenie: 159 żłobków, 18 klubów dziecięcych, 7 instytucji dziennego opiekuna, w tym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 21 żłobków, 6 klubów dziecięcych, 1 instytucja dziennego opiekuna.

W ramach drugiego konkursu (alokacja 50 mln zł oraz w związku z wyrażeniem przez instytucję zarządzającą Programem operacyjnym kapitał ludzki zgody na zwiększenie alokacji - dodatkowe 37,6 mln zł) do 5 września br. podpisano 18 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania 11,5 mln zł. Pozostałe 99 projektów jest obecnie na etapie negocjacji.

Zgodnie z założeniami konkursów, projekty mogą być realizowane do końca 2014 r. Po zakończeniu okresu realizacji beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości działań, tj. zapewnienia dalszego funkcjonowania placówek.

Placówki uwidocznione na mapie są wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, o którym mówi ustawa z 4 kwietnia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Gwarantuje to, że spełniają wszystkie wymogi ustawowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • kama, 2013-10-01 15:53:13

    Dlaczego żłobki Pozytywnych Inicjatyw podają informację, że jest 90 miejsc, a naprawdę jest ich 15?
  • dok, 2013-09-19 11:02:46

    Eee no super. Do najbliższego synku mamy 70km, pociągiem to tylko 2h10min powrót na kolację. liczba miejsc: 20 :)