PARTNER PORTALU
  • BGK

Pozytywna opinia NIK na temat RPO Lubuskie 2020

  • bad    14 maja 2014 - 20:26

Mamy pozytywną opinię ministerstwa i pozytywne wyniki kontroli NIK na temat naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo się z tego cieszymy. Teraz będziemy przyjmować dalsze sugestie na temat prac nad tym dokumentem - powiedziała marszałek Elżbieta Polak.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - to program obejmujący pulę 906,1 mln euro dla woj. lubuskiego na lata 2014-2020. Z tej puli 653,4 mln euro przypada na projekty „twarde" czyli infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 252,69 mln euro przypada na projekty „miękkie" czyli inwestycje w kapitał ludzki, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach EFRR największa część funduszy (27 proc. alokacji EFRR), czyli ponad 176 mln euro będzie przeznaczona na gospodarkę i innowacje, a w ramach EFS największa część funduszy (34 proc. alokacji EFS), czyli prawie 86 mln euro będzie przeznaczona na wsparcie regionalnego rynku pracy.

W marcu RPO Lubuskie 2020 uzyskał pozytywną opinię Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw i wielu instytucji państwowych.
Zgodnie z wymaganym terminem, 10 kwietnia RPO trafił do Komisji Europejskiej w Brukseli, a kilka dni temu Najwyższa Izba Kontroli wydała pozytywną opinię na temat tego dokumentu.

„Zarząd województwa opracował i terminowo przekazał do Komisji Europejskiej projekt RPO Lubuskie 2020. Przyjęcie projektu Programu poprzedzone zostało m.in. uzyskaniem wymaganych opinii oraz konsultacjami społecznymi, których wyniki zostały w znacznej mierze uwzględnione w treści dokumentu" - napisali kontrolerzy NIK.

Teraz na uruchomienie funduszy w „blokach startowych" czekają już potencjalni beneficjenci RPO, czyli przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych i inni. Przyszli oni na otwarte spotkanie z zarządem województwa, na którym pracownicy departamentu rozwoju regionalnego i współpracy zagranicznej zaprezentowali główne założenia programu. Przedstawili też kolejny etap programowania, tj. negocjacje z Komisją Europejską oraz plany związane z dokumentami wdrożeniowymi, które pozwolą na uruchomienie procesu realizacji RPO L2020.

- Wszyscy jesteśmy autorami tego dokumentu, były spotkania konsultacyjne, zgłoszono ponad 500 uwag i wniosków, z których 30 proc. zostało uwzględnionych. Teraz też chcemy wsłuchać się w państwa uwagi, żeby wynegocjować jak najlepszy Program. Stawką jest rozwój naszego regionu do 2020 r. - mówiła marszałek Polak, zachęcając uczestników do zabierania głosu.

Uczestnicy spotkania pytali o preferencje dla obszarów wiejskich, ze strukturalnym bezrobociem. Interesowali się obszarami strategicznej interwencji (OSI), na które będą specjalne fundusze celem wyrównania szans rozwojowych. OSI nie zostały wymyślone tylko dla RPO, ale zostały zdefiniowane w Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego. Te fundusze będą trafiać zwłaszcza na rewitalizację obszarów zdegradowanych i zaniedbanych, które były niedoinwestowane w minionej perspektywie finansowej.

W ramach OSI 10,6 proc. środków z RPO będzie przeznaczone na obszary wiejskie, a 14,84 proc. alokacji na miasta subregionalne. Osobna pula 11,88 proc. RPO (107 mln euro), zostanie przeznaczona na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla miast wojewódzkich. Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. dostanie 49,2 mln euro, a Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry 58,3 mln euro.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.