PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawie 2 mld euro w RPO Kujawsko-Pomorskiego

  • bad    7 listopada 2014 - 00:35
Prawie 2 mld euro w RPO Kujawsko-Pomorskiego

Delegacja samorządowych władz województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele zakończyła w Brukseli negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej.
Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli ponad 9 miliardami złotych. Wiadomo, na co przeznaczone zostaną te środki.

Czytaj też: 60 projektów w Kontrakcie Terytorialnym opolskiego

- Znaleźliśmy się w pierwszej siódemce regionów z Polski, które negocjowały kontrakt w Brukseli. Tak się złożyło, że zakończyliśmy te negocjacje jako pierwsi. Nasz program opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro. Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, kontrakt dla naszego województwa opiewa na kwotę 2 239 459 161 euro - powiedział podczas dzisiejszej (6 listopada) telekonferencji z Brukseli marszałek Piotr Całbecki.

W odróżnieniu od poprzedniego okresu programowania, zarządzany przez Urząd Marszałkowski RPO będzie programem dwufunduszowym (korzystającym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego), w ramach którego realizowane będą działania o charakterze inwestycyjnym (72 procent puli środków) i społecznym (28 procent). Ideę podziału środków podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+.

Czytaj: 14 Kontraktów Terytorialnych do zatwierdzenia

Rynek pracy - około 145 mln euro

Działania ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Nacisk zostanie położony na poprawę warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz zwiększenie liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub w formie dziennego opiekuna czy niani.

Przedsiębiorczość i innowacje - 430 mln euro

Ponad 1/5 środków z RPO trafi na wzmocnienie innowacyjności województwa oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wsparcie zostanie przeznaczone głównie na wzrost powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu, a także na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Celem jest również wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, by oferowane przez nie usługi odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców oraz pomagały dostosować działalność do wymagań rynku zagranicznego i pomagały kojarzyć partnerów biznesowych.

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna - 163 mln euro

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych - słońca, wody, ziemi czy biomasy - to jeden z głównych priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Skupimy się też na kompleksowym podejściu do zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych (np. ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudową systemów grzewczych i instalacją systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.