Prawie 7 mln na wsparcie rozwoju wsi

Urząd Marszałkowski w Toruniu zawarł dotychczas 400 umów na realizację tzw. małych projektów z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na ten cel przeznaczono 6,85 mln zł.
Prawie 7 mln na wsparcie rozwoju wsi

Do tzw. małych projektów zaliczane są przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju i służące rozwojowi obszarów wiejskich. Ze wsparcia korzystają m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i związki wyznaniowe.

Umowa 400. dotyczy organizacji szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i internetu dla seniorów oraz utworzenia klubu "@ktywny Senior w Sieci" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu (powiat włocławski). Projekt przewiduje przeszkolenie 20-osobowej grupy uczestników w wieku 50+ oraz wyposażenie pracowni klubu w sprzęt komputerowy.

Projekt został złożony w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, obejmującego swym działaniem 10 gmin Kujaw Wschodnich. Wsparcie na jego realizację przyznane przez Urząd Marszałkowski (zabierz głos/oceń marszałka) wynosi 7,7 tys. zł.

Dotychczas w województwie kujawsko-pomorskim przyznano wsparcie na takie projekty, jak: organizacje imprez kulturalnych, budowy boisk, placów zabaw i świetlic, utworzenie bazy informacji turystycznej, wykonanie folderów i map turystycznych, kursy językowe, renowacja ołtarza i figury przydrożnej, budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba. Przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie od 3,2 do 25 tys. zł.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Pomoc prawna w odzyskiwaniu należności od dłużników z tytułu wystawionych faktur Vat, faktur Vat RR, zawartych kontraktów, udzielonych pożyczek, uzyskania odszkodowania. Żadnych opłat wstępnych.

- Windykacja polubowna
- Windykacja sądowa
- Postępowania sądowe (rozwody,
...spadki, podziały majątku)
- Postępowanie zabezpieczające
- Postępowania egzekucyjne
- Sporządzanie umów

Tel. 793-333-678
pomoc.prawna@onet.eu
rozwiń

pomoc.prawna@onet.eu, 2013-09-13 13:52:30 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE