PARTNER PORTALU
  • BGK

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Samorządy zgłosiły projekty kulturalne do Kontraktów Terytorialnych

  • MN    30 maja 2017 - 12:59
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Samorządy zgłosiły projekty kulturalne do Kontraktów Terytorialnych
Resort kultury przeprowadził dodatkowy nabór projektów z obszaru kultury do Kontraktów Terytorialnych. (fot. mkidn.gov.pl)

Rozbudowa Opery Wrocławskiej, Utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki, Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi czy Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów w Markach – to tylko niektóre projekty z obszaru kultury, które znalazły się w aneksach do Kontraktów Terytorialnych.
• Ministerstwo Rozwoju zainicjowało prace dotyczące wsparcie obszaru kultury poprzez szersze otwarcie Kontraktów Terytorialnych na projekty zgłaszane przez samorządy województw oraz samorządy lokalne.

• Przeprowadzono dodatkowy nabór projektów z obszaru kultury do Kontraktów Terytorialnych, z których wyłoniono 97 projektów. Będą one mogły uzyskać dodatkowe preferencje w konkursach organizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

• Warunkiem uzyskania tych preferencji jest jednak złożenie dobrego jakościowo wniosku o dofinansowanie. Pula programu Infrastruktura i Środowisko wynosi aż 500 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju przypomina, że realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga m.in. wsparcia kapitału społecznego. Szczególną rolę odgrywa tutaj kultura. Przez ostatni rok przedstawiciele rządu i samorządów wspólnie pracowali nad rozwiązaniami, które nadadzą większe znaczenie najbardziej wartościowym inwestycjom służącym rozwojowi kultury i wspieraniu dziedzictwa narodowego. W ramach wzmocnionego mechanizmu Kontraktu Terytorialnego, otrzymają one preferencje w konkursach z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Województwa wskazały kluczowe przedsięwzięcia

Ministerstwo Rozwoju zainicjowało prace dotyczące wsparcie obszaru kultury poprzez szersze otwarcie Kontraktów Terytorialnych na projekty zgłaszane przez samorządy województw oraz samorządy lokalne. W maju 2016 r. inicjatywę tę poparła działająca przy Prezydencie RP Narodowa Rada Rozwoju.

- Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz aktywne uczestnictwo w kulturze wzmacnia poczucie tożsamości narodowej oraz kształtuje postawy patriotyczne. Jednocześnie, stymulując kreatywność i innowacyjność, jest niezbędne dla tworzenia konkurencyjnej gospodarki. Kultura wpływa również na wzrost atrakcyjności miast i regionów, co sprzyja rozwojowi lokalnych i regionalnych rynków pracy – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Dlatego przeprowadzono dodatkowy nabór projektów z obszaru kultury do Kontraktów Terytorialnych. Zarządy województw mogły wskazać maksymalnie 15 kluczowych dla województwa przedsięwzięć, które m.in. ze względu na ograniczoną ilość środków w regionalnych programach, miały małe szanse na unijne dofinansowanie. W celu wzmocnienia polityki zrównoważonego rozwoju, co najmniej 5 projektów musiało być rekomendowanych przez prezydentów miast z regionu.

97 projektów złoży wniosek o dofinansowanie

Samorządy zgłosiły 232 projekty, z których 97 otrzymało pozytywną rekomendację ministra kultury i dziedzictwa narodowego i znalazło się w aneksach do Kontraktów Terytorialnych poszczególnych województw. Łącznie z przedsięwzięciami z obszaru kultury, które były już zaakceptowane wraz z podpisanymi w 2014 r. kontraktami, aż 129 projektów będzie mogło otrzymać dodatkowe preferencje w konkursach organizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z tytułu zgodności z kontraktami.

Warunkiem uzyskania tych preferencji jest jednak złożenie dobrego jakościowo wniosku o dofinansowanie, zgodnego rzeczowo z zakresem wcześniej zaakceptowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia kluczowe dla regionów i ważne, z punktu widzenia całego kraju, dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa narodowego.MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.