PARTNER PORTALU
  • BGK

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Złożono wnioski na szerokopasmowy internet

  • MN    22 lutego 2017 - 16:04
Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Złożono wnioski na szerokopasmowy internet
Na potrzeby konkursu zbudowano w pełni cyfrowy kanał składania wniosków o dofinansowanie. (fot. pixabay)

• Zakończył się nabór wniosków w konkursie z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

• Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) wpłynęły 144 wnioski o dofinansowanie na 67 obszarów konkursowych.

• Oznacza to, że 85 proc. obszarów konkursowych (67 z 79) zostało objętych aplikacjami konkursowymi wnioskodawców.
Ponad 2 miliardy 657 milionów złotych – to łączna wartość dofinansowania dla beneficjentów konkursu na wyznaczonych obszarach. Minimalne zobowiązanie pokryciowe jakie należy zrealizować na poziomie 67 obszarów konkursowych objętych wnioskami to 888 949 gospodarstw domowych, które mają znaleźć się w zasięgu sieci NGA (Next-generation access, czyli sieci zapewniającej gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s) w wyniku interwencji finansowanej ze środków publicznych.

Na terenie 67 obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 8 149 tzw. punktów adresowych placówek oświatowych objętych obowiązkiem zapewnienia dostępu szerokopasmowego. Przy założeniu, że wszystkie 67 obszarów zostanie objętych umowami o dofinansowanie, oznaczać to będzie sfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budowy łączy szerokopasmowego dostępu do Internetu do prawie 42 proc. punktów adresowych placówek oświatowych w Polsce.

Duże zaangażowanie MŚP

Wnioskodawców w omawianym konkursie było łącznie 57, z czego tylko 10 to duzi przedsiębiorcy telekomunikacyjni. 47 wniosków wpłynęło natomiast od małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród wspomnianych 144 wniosków aż 80 pochodzi od MŚP.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. W trakcie trwania naboru CPPC udzieliło odpowiedzi na 502 pytania od potencjalnych wnioskodawców dotyczące dokumentacji konkursowej, wytycznych dotyczących budowy sieci NGA dla gospodarstw domowych oraz dla placówek oświatowych, a także kwalifikowalności oraz wykonalności projektu. CPPC zorganizowało również trzy szkolenia, w których wzięło udział łącznie ponad 200 osób, jak również warsztat dla ponad 50 zainteresowanych.

Wnioski składano cyfrowo

Na potrzeby konkursu zbudowano w pełni cyfrowy kanał składania wniosków o dofinansowanie. W efekcie 100 proc. wniosków konkursowych (łącznie 144) złożonych zostało kanałem elektronicznym.

Jest to znacząca różnica w stosunku do realizowanego rok temu pierwszego naboru, w którym na 287 wniosków o dofinansowanie 204, tj. 71 proc., złożonych zostało w postaci papierowej drogą pocztową bądź na biuro podawcze CPPC.

Listę obszarów na które zostały złożone wnioski w konkursie przedstawiamy w załączniku PDF.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2017-03-14 17:52:35

    Dotacje z PO PC: zajrzyj na stronę Artmetic!