PARTNER PORTALU
  • BGK

Program Polska Wschodnia za półmetkiem

  • aw    2 listopada 2017 - 08:30
Program Polska Wschodnia za półmetkiem
Na projekty infrastrukturalne polegające na tworzeniu połączeń drogowych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, oraz na zrównoważoną mobilność miejską, zawarto w sumie 38 umów o wartości 4,14 mld zł, w tym 3,1 mld zł EFRR (Fot. PTWP /Paweł Pawłowski)

– Wykonanie tegorocznego celu kontraktacji jeszcze w październiku to olbrzymi sukces dla odpowiedzialnego za Program Polska Wschodnia Ministerstwa Rozwoju i współpracujących z nami instytucji pośredniczących: PARP i CUPT, ale przede wszystkim dla mieszkańców Polski Wschodniej, gdyż to oni będą korzystać z naszych inwestycji – podkreśla wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
• Program Polska wschodnia finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

• Ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

• Całkowy budżet programu to ponad 8 mld zł. Przekroczenie półmetka w rozdysponowaniu środków z Programu Polska Wschodnia nastąpiło w ubiegłym tygodniu, dzięki inwestycji firmy Masket z Zamościa (działanie 1.3.2).

Z Programu Polska Wschodnia dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje.

– Wspieramy projekty, których efektem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki pięciu województw Polski Wschodniej oraz lepsza dostępność tego obszaru dla mieszkańców, turystów, inwestorów. Przyczyniamy się do powstawania dobrej jakości miejsc pracy i poprawiamy miejscową bazę podatkową. W konsekwencji budujemy kapitał na rozwój całej społeczności makroregionu – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak.

– Cieszy mnie, że zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy z Polski Wschodniej tak aktywnie sięgają po fundusze europejskie i z dużym powodzeniem realizują projekty, które przyniosą korzyść wszystkim – dodaje.

Jakie inwestycje otrzymały największe wsparcie?

Najwięcej umów, bo aż 401, podpisanych zostało w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, przeznaczonej dla firm.

W zorganizowanych do tej pory konkursach przedsiębiorcy zdobyli dotacje o wartości ok. 542 mln zł, w tym ok. 539 mln zł z EFRR. Większość złożonych wniosków o dofinansowanie pochodziło z małych i średnich miast Polski Wschodniej. Na wynik oceny czeka kolejnych 650 wniosków, a w przyszłym roku otworzą się nowe nabory.

Największa część budżetu Programu Polska Wschodnia to oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa, przeznaczona dla samorządów (zarządców dróg wojewódzkich i miejskich) oraz Związków ZIT (miast wojewódzkich i otaczających je gmin). Na projekty infrastrukturalne polegające na tworzeniu połączeń drogowych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, oraz na zrównoważoną mobilność miejską, zawarto w sumie 38 umów o wartości 4,14 mld zł, w tym 3,1 mld zł EFRR.

W ostatniej, III osi Ponadregionalna infrastruktura kolejowa wspierane są inwestycje PKP PLK SA (we współpracy z PKP SA) w trasy łączące ze sobą miasta wojewódzkie makroregionu (tworzą tzw. Wschodnią Magistralę Kolejową).×
KOMENTARZE (2)

  • artmetic ekonsulting, 2017-11-05 06:32:17

    Dotacje z PO Polska Wschodnia: zajrzyj na stronę Artmetic!
  • Monika, 2017-11-02 09:59:35

    Trzymać tak dalej.