PARTNER PORTALU
  • BGK

Program POWER: Nabory w I kwartale 2017

  • MN    5 stycznia 2017 - 16:50
Program POWER: Nabory w I kwartale 2017
Na realizację całego programu POWER zaplanowano ponad 5,4 mld euro. (fot. pixabay)

• Przedstawiamy, jakie nabory w ramach programu POWER zaplanowano na I kwartał 2017 roku.
• Konkursy ogłaszają wojewódzkie urzędy pracy lub określone ministerstwa.
Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Ze wsparcia programu POWER można korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Przedstawiamy, jakie nabory w ramach POWER zaplanowano na I kwartał 2017 roku:

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Instytucją ogłaszającą konkurs jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Wachlarz projektów mogących uzyskać dofinansowanie jest bardzo szeroki, m.in. są to instrumenty i usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Pula środków wynosi 20 000 000 zł, nabór rusza w 23 stycznia 2017.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Konkurs ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Projekty mogące uzyskać dofinansowanie powinny się wiązać np. z indywidualizacją wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców albo takie, które skierowane są do osób niepełnosprawnych.

Pula środków wynosi 13 242 077 zł, nabór zaplanowano na marzec 2017.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Konkurs ogłasza WUP w Zielonej Górze.

Pula środków wynosi 12 548 100 zł, nabór przewidziano na marzec 2017.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: Konkurs ogłasza WUP w Toruniu. Projekty mogące liczyć na wsparcie to różne formy wsparcia indywidualnej kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Pula środków to około 10 700 000 zł, nabór wyznaczono na 31 stycznia 2017.

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej: Konkurs ogłasza Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2017-01-22 02:56:04

    Dotacje z PO WER, przygotowanie wniosków: zajrzyj na stronę Artmetic!