Programy operacyjne, wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Opublikowano „Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020”. Ich celem jest m.in. ujednolicenie zasad monitorowania programów operacyjnych przez Komitety Monitorujące.
Programy operacyjne, wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące składu, zadań oraz powoływania Komitetów Monitorujących dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Fot. Pixbay

21 stycznia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020”. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad monitorowania programów operacyjnych (PO) przez Komitety Monitorujące (KM), określenie wymogów odnoszących się do zasad funkcjonowania KM, zdefiniowanie ram partnerstwa w KM i zapewnienie sprawnego funkcjonowania KM.

Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące składu, zadań oraz powoływania Komitetów Monitorujących dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W dokumencie uwzględniono również uregulowania dotyczące trybu pracy KM, w tym wskazania dla Instytucji Zarządzających dotyczące praw i obowiązków członków KM.

Wytyczne skierowane są do Instytucji Zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020. Wytyczne nie dotyczą programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 znajdują się w multimediach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE