PARTNER PORTALU
  • BGK

Przedstawiciele samorządów mogą zgłaszać się do POWER 2014-2020

  • bad    14 marca 2018 - 18:37
Przedstawiciele samorządów mogą zgłaszać się do POWER 2014-2020
Konkursy POWER kładą nacisk m.in. na kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (Fot. nauka.gov.pl)

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło trzy konkursy w ramach Działań 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
Resort edukacji zachęca do udziału w projektach w trzech konkursach:

1. Szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczące rozwijania kluczowych kompetencji uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. 

Jest to szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Czytaj też: List Anny Zalewskiej do dyrektorów i nauczycieli

Dotyczy siedmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Termin naboru wniosków od 5 kwietnia do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie. Alokacja na konkurs wynosi 9 396 800 zł.

2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. 

Czytaj też: Polskim samorządom potrzebny jest city manager

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika,

c) wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego,

d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Termin naboru wniosków od 5 kwietnia do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie. Alokacja na konkurs wynosi 17 231 000 zł.

3. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. 

Dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego.

Termin naboru wniosków od 5 kwietnia do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.