PARTNER PORTALU
  • BGK

Przesuną środki z programu Biblioteka+

  • PAP    8 października 2013 - 15:01
Przesuną środki z programu Biblioteka+

Rada Ministrów zdecydowała we wtorek o możliwości przesunięcia środków z programu Biblioteka+, niewykorzystanych w tym roku, do realizacji w kolejnych latach.
Rada Ministrów znowelizowała we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+".

W komnunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów napisano, że zmiany przewidziane w uchwale dotyczą przesunięcia na 2015 r. zaplanowanych a niezrealizowanych w 2013 r. wydatków w wysokości 8 mln zł, przeznaczonych na priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek".

"Niewydanie środków finansowych w trzecim roku realizacji tego priorytetu wynikało m.in. z większego zainteresowania wnioskodawców dotacjami na wydatki inwestycyjne. Analogicznych przesunięć dokonano w pozostałych pozycjach ujętych w harmonogramie, obejmujących wysokość środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Łączna wysokość środków przeznaczonych na program nie zmieni się" - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Czytaj też: Biblioteki chcą być nowoczesne

Koszt realizacji programu w okresie 5 lat wyniesie 369 mln zł, w tym 270 mln zł z budżetu państwa oraz 78 mln zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizuje jeden z celów Programu Wieloletniego "KULTURA+", jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych i przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Cel ten minister kultury zamierza osiągnąć przez wspieranie remontów, budowy i wyposażenia budynków bibliotek w małych gminach.

Mniejsze niż przewidywano zainteresowanie priorytetem "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" wynikało z konstrukcji samego programu. Potencjalni beneficjenci wskazywali na barierę finansową, polegającą na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 60 proc. kosztu zadania. Taka kwota bardzo często przekraczała możliwości budżetów gmin oraz wnioskodawców. Już w grudniu zeszłego roku do programu wprowadzono zmiany - obecnie 75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony też został limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł.

Wprowadzono również 36-miesięczny limit czasowy na wykonanie zadania, co pozwoli wydatkować środki własne beneficjentów w okresie czterech lat budżetowych.

Rozszerzony został też krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (do tej pory program obejmował tylko gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców. Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.