Przygotują jst do korzystania ze środków UE

MRR zapowiada nabór do Programu Pomoc Techniczna, który przygotuje samorządy do przyszłej perspektywy finansowej.
Przygotują jst do korzystania ze środków UE

Program Pomoc Techniczna wspiera ciekawe inicjatywy promujące Fundusze Europejskie, szkolenia dla administracji i projekty przygotowujące samorządy do korzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego przedstawiony został stan realizacji programu.

W spotkaniu uczestniczył wiceminister Paweł Orłowski.

- Działania w programie skoncentrowane są teraz na dobrym przygotowaniu samorządów do perspektywy finansowej 2014-2020. Zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie dla JST na podnoszenie jakości usług publicznych. Przygotowujemy kolejny, w którym będzie można dofinansować działania związane z tworzeniem obszarów funkcjonalnych. Z pomocy technicznej finansowane będą także koszty programowania przyszłej perspektywy, m.in. koszty opracowania ekspertyz i analiz, konsultacji dokumentów strategicznych oraz spotkań – poinformował wiceminister Orłowski.

Czytaj też: Nieco lepsze dla nas prognozy unijnego budżetu

Przemysław Derwich, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR dodał, że w konkursie dotyczącym usług publicznych złożono 54 wnioski o dofinansowanie o wartości 60 mln zł.

– Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Wartość wniosków przekroczyła alokację przeznaczoną na konkurs – powiedział.

Dyrektor Derwich przedstawił informację na temat szkoleń, które otrzymały bądź otrzymają dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna (PO PT).

– Ważną grupą odbiorców dofinansowanych z PO PT szkoleń są samorządy. Szkolenia te dotyczą m.in. sporządzania dokumentów planistycznych, ocen oddziaływania na środowisko i studiów wykonalności w samorządach. W najbliższym czasie zorganizujemy zaawansowane szkolenie z przygotowania dokumentacji przetargowej dla pracowników administracji wdrażającej fundusze unijne – poinformował.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE