PARTNER PORTALU
  • BGK

Przyjęto uchwałę ws. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r

  • PAP    8 kwietnia 2014 - 15:51
Przyjęto uchwałę ws. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r

- Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie "Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku", przedłożoną przez ministra gospodarki. PRP jest programem wykonawczym Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG).
SIEG jest jedną z 9 sektorowych strategii zintegrowanych, które mają zapewnić realizację celów rozwojowych polskiej gospodarki, określonych w Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju - podało Centrum Informacyjne Rządu. Głównym celem SIEG jest wysoce konkurencyjna, innowacyjna i efektywna gospodarka oparta na wiedzy i współpracy.

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać łącznie z 60 programów wspierających innowacyjność, skierowanych bezpośrednio lub pośrednio na rozwój innowacyjności. 25 z nich to instrumenty realizowane w ramach programów operacyjnych (finansowanych z funduszy strukturalnych), a 30 to instrumenty dostępne w ramach ogólnokrajowych programów operacyjnych. Do najważniejszych należą: PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020".

Głównym celem PRP jest osiągnięcie wysokiego i zrównoważonego wzrostu produktywności w sektorze przedsiębiorstw, prowadzącego do zwiększenia ich konkurencyjności, również na rynkach zagranicznych. Cel ten ma być osiągany poprzez umożliwienie rozwoju wszystkich przedsiębiorstw (niezależnie od etapu ich rozwoju) oraz pomoc w uzyskaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej. Instrumenty PRP ukierunkowane są w głównej mierze na zwiększanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie przyrostu obrotów, wartości dodanej, zysków, a jednocześnie zatrudnienia, dzięki innowacjom, wzrostowi produktywności i aktywnemu wchodzeniu na rynki międzynarodowe.

Realizacja PRP ma ograniczyć wyzwania dla stabilnego rozwoju gospodarczego wynikające m.in. ze stopniowego wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych, starzejącego się społeczeństwa, trudności w osiągnięciu równowagi finansów publicznych oraz niedostatecznego wykorzystywania w praktyce potencjału badawczo-rozwojowego.

Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, wzmacnianiu przedsiębiorczości, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego (innowacyjność i adaptacyjność pracowników), wzmacnianiu współpracy ze światem nauki, umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw oraz ich zrównoważonym rozwoju.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.