PARTNER PORTALU
  • BGK

Radom walczy z wykluczeniem społecznym

  • radomnews.pl    18 czerwca 2011 - 14:38
Radom walczy z wykluczeniem społecznym

Pomoc młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pokazanie im sposobów wyjścia z bezradności życiowej to najważniejszy cel programu, jaki zamierza realizować Radom.
Urząd Miejski (oceń prezydenta) stara się w tym celu o udział w ogłoszonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - państwową jednostkę budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej - projekcie Pilotażowego Programu Rewitalizacji Społecznej w ramach Partnerstw Lokalnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Jest to równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne na ten cel.

Czytaj też: Rozwój organizacji pozarządowych pomoże ekonomii społecznej

Program ten ma być przez miasto realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grupą docelową, objętą programem, mają być osoby młode, w wieku 15-25 lat, które z różnych przyczyn przerwały kształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym bądź inne kategorie młodych osób w tym wieku, zagrożone wykluczeniem społecznym. Chodzi o osoby, które aktualnie, w związku z brakiem jakiegokolwiek wykształcenia, mają znikome szanse znalezienia pracy i dokonania trwałych zmian w swoim życiu.

W ramach programu pilotażowego będą mogły być stosowane wszystkie metody indywidualnej i środowiskowej pracy socjalnej, instrumenty aktywnej integracji i animacji lokalnej: zajęcia z psychologiem, wskazanie metod radzenia sobie ze stresem i poczuciem beznadziejności, doradztwo zawodowe. W ramach projektu możliwe będzie doposażenie lokalnych inicjatyw w niezbędny sprzęt oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Czytaj też: Przedsiębiorczość społeczna się opłaca

Realizacja tego projektu jest spójna z Lokalnym Programem Rewitalizacji, stanowi wręcz jego integralną część, uzupełniającą posunięcia w sferze materialnej, dotyczącej remontu budynków i infrastruktury miejskiej oraz działania mające na celu ożywienie gospodarcze rewitalizowanego obszaru.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Salatka, 2011-06-18 20:03:33

    BEZ LĘKU-20.oo Zone Europa-polecam wszystkim!