PARTNER PORTALU
  • BGK

Regionalna innowacyjność: na niskim poziomie i silnie zróżnicowana

  • pt    30 kwietnia 2014 - 15:32

W większości regionów zachodzi potrzeba aktualizacji innowacyjnych strategii regionalnych z punktu widzenia ich dostosowania do nowych strategii na poziomie europejskim i krajowym - wynika z raportu PARP.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Przegląd i analiza regionalnych systemów innowacji (RSI) województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 r.”

Głównym celem badania było ustalenie, czy i w jakim stopniu władze regionalne są przygotowane do realizacji polityki innowacyjnej w obecnym i przyszłym okresie programowania (2014-2020) oraz w jakim stopniu dotychczas realizowane programy wpływają na tworzenie i wzmacnianie regionalnych systemów innowacji.

Z badań wynika, że generalnie niskiemu poziomowi innowacyjności w Polsce towarzyszy jego silne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami. Mimo różnic cele poszczególnych regionalnych strategii innowacji okazały się spójne z założeniami poszczególnych strategii wojewódzkich.

Pomimo iż strategie regionalne były najczęściej przygotowywane przed ukazaniem się nowych strategii europejskich i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), cele i zapisy dokumentów RSI okazały się najbardziej kompatybilne ze Strategią „Europa 2020”, w nieco mniejszym stopniu z KSRR oraz inicjatywą „Unia innowacji”.

Tym niemniej w większości regionów zachodzi potrzeba aktualizacji strategii regionalnych z punktu widzenia ich dostosowania do nowych strategii na poziomie europejskim i krajowym.

W finansowaniu zarządzania RSI dużą rolę, w szczególności w początkowym okresie, odgrywały środki finansowe Unii Europejskiej. Obecnie coraz większe znaczenie mają środki własne samorządów.

Decydenci na ogół trafnie diagnozują potencjał innowacyjny swoich województw, potwierdzając znajomość specyfiki gospodarek regionalnych. Regiony najbardziej innowacyjne skutecznie identyfikują także swoje sektory innowacyjne i uwzględniają je jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego regionu.

Większość województw, w tym również tych o niższym poziomie innowacyjności, wiąże swoją przyszłość ze specjalizacją gospodarczą opartą na sektorach innowacyjnych.

Do słabych stron innowacyjności gospodarki regionalnej badani decydenci na ogół zaliczają niewystarczający transfer wiedzy z nauki do gospodarki i brak dostępu do kapitału wysokiego ryzyka oraz niezadowalającą skuteczność działania instytucji innowacyjnego biznesu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.