PARTNER PORTALU
  • BGK

Rekordowa kwota w ramach łódzkiego RPO

  • PAP    25 marca 2015 - 17:24

Łódzkie przeznaczy ponad 2,256 mld euro na wspieranie innowacyjności, sfer badawczo-rozwojowych, przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej i aktywizację społeczną.
W środę (25 marca) ruszyła w regionie akcja informacyjna poświęcona RPO 2014-2020.

Jak podkreślił marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, w bieżącej perspektywie region uzyskał o 650 mln euro więcej, niż w poprzednim okresie programowania - biorąc pod uwagę Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

"Takich pieniędzy nie było w historii województwa, to wyzwanie dla nas, aby się dobrze przygotować do zarządzania nimi, a dla beneficjentów, by sprawnie wydawać i przygotowywać projekty spełniające kryteria RPO. Program jest tak skonstruowany, aby Łódzkie było nowoczesne, przyjazne dla mieszkańców z lepszym poziomem służby zdrowia, dobrymi standardami dla osób starszych i rodzin" - zaznaczył.

RPO woj. łódzkiego kładzie szczególny nacisk na wspieranie innowacyjności, sfery badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną oraz aktywizację życia społecznego.

Wsparcie obejmować będzie też sfery dotyczące zatrudnienia i edukacji, a także infrastruktury ochrony środowiska i transportowej - planowane są zwłaszcza inwestycje w drogi i linie kolejowe o znaczeniu regionalnym, które doprowadzają ruch w kierunku głównych tras. Dotowane będą też nowe technologie m.in. w włókiennictwie, medycynie, farmacji, energetyce i budownictwie.

Jako największe wyzwania bieżącej perspektywy określił Stępień wielkie inwestycje infrastrukturalne, m.in. zamknięcie obwodnicy Łodzi drogą S14, tunel kolejowy pod Łodzią, kontynuację budowy autostrady A1 oraz szeroko rozumianą rewitalizację - zarówno tkanki infrastrukturalnej, jak i społecznej - w Łodzi i miastach powiatowych regionu.

Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wdrażania RPO w regionie. Na podstawie wytycznych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, opracowane zostaną regionalne zasady przeprowadzania konkursów. Jak poinformował PAP Urząd Marszałkowski w Łodzi, obecnie przygotowywany jest harmonogram naborów wniosków, który prawdopodobnie zostanie zatwierdzony w połowie roku 2015. Zaraz potem będą mogły ruszyć pierwsze konkursy.

Według wskaźników przyjętych w RPO WŁ 2014-2020, dzięki przyznanym pieniądzom możliwa będzie budowa lub modernizacja 110 km dróg i 22 km ścieżek rowerowych oraz zakup 60 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji zbiorowej. W ramach inwestycji kolejowych zakupionych zostanie osiem pociągów pasażerskich, zmodernizowane zostaną 22 km linii kolejowych i dwa terminale do przeładunku towarów.

Planowane inwestycje infrastrukturalne to także energetyczna modernizacja 418 budynków, budowa 138 km sieci kanalizacyjnej, remont 75 zabytków i dziewięciu szpitali, utworzenie i zmodernizowanie 14 obiektów świadczących usługi społeczne.

W ramach programów społecznych odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną w woj. łódzkim zwiększy się z 65 do 85 proc., 29 tys. bezrobotnych zostanie objętych wsparciem, powstanie blisko 4 tys. miejsc pracy.

W RPO WŁ zaplanowano 12 osi priorytetowych. Na badania i rozwój - m.in. dla jednostek naukowych, uczelni, konsorcjów przemysłowych - przeznaczono ponad 201 mln euro. Innowacyjność, czyli przygotowanie terenów inwestycyjnych, wdrażanie nowych modeli biznesowych i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, ma być wsparta kwotą ponad 274 mln euro.

Ponad 395 mln euro stanowić mają wydatki na budowę infrastruktury drogowej, kolejowej i zakup nowego taboru. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej - w tym inwestycje w wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii i termomodernizację - wyniesie ponad 224 mln euro.

Jednym z priorytetów jest ochrona środowiska - na ten cel zarezerwowano ponad 117 mln euro. Rewitalizacja zabytków i tkanki mieszkaniowej kosztować ma niespełna 280 mln euro, inwestycje w infrastrukturę społeczną - ok. 127 mln euro.

Priorytetowo potraktowano także programy społeczne dotyczące: wsparcia zatrudnienia (prawie 160 mln euro), stwarzania równych szans wykluczonym (162 mln euro), wsparcia osób powracających do pracy (115 mln euro) i rozwoju umiejętności (130 mln euro).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.