PARTNER PORTALU
 • BGK

Resortowe propozycje podziału unijnej kasy na regiony i programy

 • AW/PAP    6 czerwca 2013 - 13:13

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020. Jak resort planuje rozdysponować unijną kasę pomiędzy województwa i programy?
Projekt Umowy Partnerstwa opiera się na jej założeniach, przyjętych przez rząd 15 stycznia br, Uwzględnia on uwagi partnerów społecznych i gospodarczych, a także te które padły podczas spotkań grup roboczych i nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Koncentruje się na trzech celach rozwojowych kraju: zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.

Czytaj też: W czerwcu rząd zajmie się projektem umowy partnerstwa

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji - 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego.

Regionalne programy

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

Najwięcej, bo ponad 3 mld euro przypadłoby na woj. śląskie, najmniej bo 813 mln euro na woj. lubuskie (tabele z kwotami publikujemy poniżej w dziale Multimedia).

Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Łącznie między województwa zostanie rozdzielonych około 28 mld euro. Poza województwami śląskim i małopolskim, najwięcej pieniędzy trafi do województw: wielkopolskiego (ok. 2,2 mld euro), dolnośląskiego i lubelskiego (po ok. 2 mld euro), mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego (po ok. 1,9 mld euro).

Pozostałe województwa otrzymają odpowiednio: kujawsko-pomorskie ok. 1,7 mld euro, lubuskie ok. 813 mln euro, opolskie ok. 847 mln euro, podlaskie ok. 1,09 mld euro, pomorskie ok. 1,6 mld euro, świętokrzyskie ok. 1,2 mld euro, warmińsko-mazurskie 1,5 mld euro, a zachodniopomorskie - ok. 1,4 mld euro. Są to pieniądze przewidywane tylko na realizację regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw; regiony będą mogły też realizować inwestycje dofinansowywanych z programów centralnych.

Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowią około 60 proc. alokacji dla tego regionu i wynoszą 1 923,3 mln euro. Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,4 mld euro dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Ponadto, jak informuje resort rozwoju regionalnego, będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu Spójności dostępnego w „następcy" Programu Infrastruktura i Środowisko, którego środki nie są alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na poziomie państwa członkowskiego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • K, 2013-06-06 12:00:15

  Mazowsze od 2014 roku nie jest finansowane w taki sam sposób jak pozostale regiony pierwszego celu polityki regionalnej UE, gdyż przekroczyło próg 75% średniego PKB UE. Dostanie pieniądze, ale na innych zasadach. Komentarz Pijar - tak prawdziwy, jak pięknie wyrażony. Bardzo ciekawa jest zapisana w ...tym artykule fraza, że środki zostały rozdzielone zgodnie z zasadami KE. Chciałabym poznać te przepisy unijne, które mówią o tym w jaki sposób należy rozdzielic środki pomiędzy polskie województwa. Gdzie jest algorytm?  rozwiń
 • ??, 2013-06-06 11:22:36

  A Mazowsze kasy nie dostanie?
 • Pijar, 2013-06-06 11:19:54

  Kochane pieniążki Artykuł niby mądrze napisany,a po przeczytaniu pijar w głowie mamy. Natomiast jak dobrze się wczytamy,to już wiemy kto będzie wykiwany! Media piszą i do tub gadają,a urzędnicy samo rządzący ręce zacierają, bo i ich kolesie w układach kasę rozd...zielają i o rozwój Polski zadbają. Unia kasę na określone cele daje,a panujący na swoje zaplecze rozdaje. Demokracja w Polsce,to myślenie wspólne,zaś dawanie kasy jest odgórne!  rozwiń