PARTNER PORTALU
  • BGK

Rewitalizacja Krakowa: Trwa nabór projektów dla trzech podobszarów

  • MN    29 sierpnia 2016 - 14:51
Rewitalizacja Krakowa: Trwa nabór projektów dla trzech podobszarów

Rewitalizacja ma podnieść jakość życia mieszkańców wyznaczonych obszarów. (fot. krakow.pl)

• Władze Krakowa wyznaczyły trzy podobszary miejskie, które zostaną poddane rewitalizacji.
• Do 12 września można składać projekty przedstawiające działania naprawcze dla tych obszarów.
• Jest to jednocześnie końcowy projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
Nabór projektów do programu ruszył 18 lipca i zakończy się 12 września. W tym czasie w poszczególnych podobszarach odbywają się spotkania konsultacyjne skierowane do środowisk zainteresowanych rewitalizacją – w szczególności potencjalnych projektodawców.

Jak informuje krakowski magistrat, również do 12 września będzie działać specjalny Punkt Informacyjny w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (parter), w którym można uzyskać wszystkie informacje na temat rewitalizacji i aktualizowanego programu oraz złożyć projekt. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 10 do 18.

Na jakie projekty czekają urzędnicy?

Urzędnicy podkreślają, że działania rewitalizacyjne mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców wyznaczonych podobszarów. Jakie projekty wejdą do MPRK? To m.in. takie działania, jak: dostosowanie obiektów infrastrukturalnych dla celów społecznych; budowa i modernizacja obiektów kultury; działania prowadzące do ożywienia gospodarczego; zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne; poprawa estetyki zewnętrznej budynków użyteczności publicznej; modernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program zostanie przedłożony Radzie Miasta

W trakcie prac nad aktualizacją odbywa się również cykl spotkań konsultacyjnych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji, skierowanych do zainteresowanych środowisk - interesariuszy rewitalizacji, w szczególności potencjalnych projektodawców tak, aby mogli przygotowywać najlepsze projekty pod fundusze UE. Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa zostanie w październiku przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta.

Aktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa jest dostosowywany do wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Pozwoli to na ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.