PARTNER PORTALU
  • BGK

Rezerwa wykonania pod lupą komitetu

  • malopolskie.pl    17 lutego 2011 - 11:15
Rezerwa wykonania pod lupą komitetu

W środę, 16 lutego, po raz czternasty obradował Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM MRPO).
Spotkanie, które poprowadzili marszałek Marek Sowa i członek Zarządu Stanisław Sorys, poświęcone było zmianom zapisów MPRO związanych m.in. z  dodatkowymi środkami z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz prezentacji aktualnego stanu realizacji programu i wyników badań ewaluacyjnych dotyczących m.in. projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, radny Grzegorz Biedroń (przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą), i radny Wojciech Grzeszek - wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, który reprezentował także małopolski NSZZ "Solidarność".

- Do końca stycznia 2011 r. ogłoszono 51 konkursów, wybrano 1861 projektów na kwotę dofinansowania prawie 4,3 mld zł. Podpisano 1671 umów o wartości dofinansowania ponad 4 mld zł. Do dnia 28 stycznia wypłacono 1,96 mld zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wymieniał Stanisław Sorys, przedstawiając aktualny stan realizacji MRPO. – Wartość środków pozostających do zakontraktowania w ramach I oraz III-VIII osi MRPO wynosi 122,5 mln zł. W ramach II osi – prawie 260 mln zł – podkreślał.

Pod względem liczby projektów wybranych do dofinansowania najlepsi w Małopolsce są: miasto Kraków oraz powiaty nowosądecki o nowotarski, według wartości tych projektów: miasta Kraków i Tarnów oraz powiat nowotarski. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwotę na jednego mieszkańca, to prowadzą miasto Tarnów oraz powiaty proszowicki i tatrzański.

Stanisław Sorys, odpowiedzialny w Zarządzie Województwa za sprawy programów europejskich, spotyka się z samorządowcami w każdym z powiatów. – Podczas tych spotkań pokazujemy białe plamy – gminy, które nie złożyły ani jednego wniosku. Namawiamy do aktywności i do zachęcania przedsiębiorców do skorzystania z możliwości dofinansowania – zaznaczył.

Stanisław Sorys mówił także o podziale środków między województwa w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW). Małopolska w łącznej klasyfikacji zajęła 6. miejsce, co przekłada się na dodatkowe środki w wysokości 39 386 870 euro.

Marszałek Marek Sowa przedstawił propozycje modyfikacji zapisów MRPO. - Zostały one przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia płynące z wdrażania programu, wnioski z przeprowadzonych badań i analiz, a także zgłaszane postulaty – podkreślał Marek Sowa. – Odnosimy się w nich do celów wyznaczanych przez Strategię Europa 2020 oraz Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – dodał. Zmiany dotyczą m.in. grup potencjalnych beneficjentów, dopuszczenia stosowania cross-financingu oraz w ramach V osi możliwości realizacji projektów partnerskich o wysokim poziomie innowacyjności również poza terenem Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

- Część zmian wiąże się z podziałem dodatkowych środków, jakie zasilą MRPO, a pochodzących z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz mechanizmu tzw. dostosowania technicznego – zaznaczył Marek Sowa. W sumie jest to ponad 68 mln euro. – W podziale tych środków celami nadrzędnymi jest efektywność rozdysponowania, wyjście naprzeciw najpilniejszym potrzebom regionu i potrzebom rozwojowym, przygotowanie kluczowych inwestycji oraz wsparcie prolizbońskich kategorii inwestycji – podkreślił marszałek.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.