PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO 2014-2020, nabór wniosków: Województwa zaczynają już dzielić unijnymi pieniędzmi

  • MIW    19 stycznia 2016 - 11:30
RPO 2014-2020, nabór wniosków: Województwa zaczynają już dzielić unijnymi pieniędzmi
W ramach RPO samorządy wojewódzkie otrzymały do dyspozycji miliardy euro. (Fot. rpo.lubelskie.pl)

• Trwają pierwsze nabory na konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
• Tylko w tym roku ogłoszone ma zostać ponad 800 konkursów, a kwota zakontraktowanych z RPO środków sięgnąć 30,9 miliarda złotych.
• Aby poprawić realizację programów finansowanych z pieniędzy unijnych, powstał specjalny zespół pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju.
Samorządy wojewódzkie zaczynają właśnie ogłaszać pierwsze konkursy na dofinansowanie zadań zgłoszonych do Regionalnych Programów Operacyjnych. W sumie, w skali całego kraju, liczba ogłoszonych w ramach RPO tegorocznych konkursów ma sięgnąć 832, a kwota zakontraktowanych środków 30,9 miliarda złotych. Dla porównania, we wszystkich programach krajowych wydana ma zostać w tym roku kwota 25,4 mld zł.

Harmonogramy konkursów, zadania i kwoty dofinansowania w poszczególnych regionach publikujemy w dziale Multimedia.

Pierwsze konkursy w ramach RPO - na co można uzyskać dofinansowanie?

W niektórych regionach nabór wniosków aplikacyjnych rozpoczął się już w grudniu ubiegłego roku. Tak stało się chociażby w przypadku pierwszego konkursu o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju sieci usług społecznych, na wsparcie których województwo kujawsko – pomorskie przeznaczy z RPO 45 mln zł (nabór wniosków aplikacyjnych potrwa do 5 lutego).

Dzięki tym pieniądzom możliwe było dofinansowanie m.in. nowoczesnych usług opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych osób dorosłych, celowanego wspierania rodzin i lepszej organizacji pieczy zastępczej oraz tworzenia systemów mieszkań wspomaganych.

- Celem jest między zbudowanie sieci takich usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które pozwolą im funkcjonować w środowiskach rodzinnych i sąsiedzkich, bez sztucznego odizolowania i zrywania naturalnych więzi, na tyle samodzielnie na ile jest to możliwe, z gwarancją, że ich indywidualne potrzeby będą miały pierwszeństwo przed logiką wymagań organizacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Jak dodaje, dofinansowanie w ramach tego konkursu zostanie przeznaczone nie tylko na tworzenie i rozwijanie lokalnych dziennych domów pobytu, środowiskowych domówi i klubów samopomocy oraz systemów mieszkań wspomaganych (lokum w powiązaniu ze zindywidualizowanym wsparciem społecznym), ale także rozwijanie usług opiekuńczych świadczonych takim osobom w miejscu ich zamieszkania – przez dziennych opiekunów i asystentów, a także w ramach wolontariatu opiekuńczego i pomocy sąsiedzkiej.

Urzędnicy szacują, że dofinansowane dzięki wsparciu w konkursie przedsięwzięcia pozwolą na objęcie różnymi formami zindywidualizowanych form usług społecznych blisko cztery tysięcy osób.

Z kolei w województwie śląskim jako jedne z pierwszych ogłoszone zostaną konkursy na dofinansowanie zadań związanych ze szkolnictwem zawodowym. W sumie do roku 2020 województwa wyda na ten cel z RPO 194 mln euro. Pierwszy konkurs, w którym do rozdania są 34 mln zł, ogłoszony zostanie w połowie lutego.

- Chcemy przekazać te środki instytucjom zapewniającym takie kształcenie uczniów, które odpowiadać będzie na realne potrzeby rynku pracy – mówi Jarosław Ligas, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-03-18 20:26:10

    Dotacje unijne, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla firm, RPO i programy horyzontalne: zajrzyj na stronę Artmetic!