PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO 2014-2020, Świętokrzyskie: Brak przepisów dot. konkursów hamuje wydawanie środków unijnych na lata 2014-2020

  • PAP/AT    25 października 2016 - 09:52
RPO 2014-2020, Świętokrzyskie: Brak przepisów dot. konkursów hamuje wydawanie środków unijnych na lata 2014-2020
- Jestem spokojny o poziom wydatkowania pieniędzy z RPO - mówi Adam Jarubas (fot.pixabay.com)

• Do połowy października, uwzględniając ogłoszone nabory, zaangażowano 23,14 proc. środków z wartego niemal 1,4 mld euro Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
• Niskie tempo wydatkowania środków jest spowodowane m.in. brakiem przepisów umożliwiających przeprowadzenie konkursów.
Zdaniem urzędników i marszałka województwa świętokrzyskiego, niskie tempo wydatkowania środków jest spowodowane m.in. późnym zatwierdzeniem programu przez Komisję Europejską i brakiem przepisów umożliwiających przeprowadzenie konkursów.

Województwo świętokrzyskie w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPOWŚ) na lata 2014-2020 ma do dyspozycji niemal 1,4 mld euro, w tym ponad 980 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ponad 383 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W ramach EFRR najwięcej, bo ok. 176,5 mln euro ma być wydane na przedsięwzięcia 4. osi priorytetowej "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" (do tej osi zaliczamy m. in. zachowanie dziedzictwa, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków, gospodarkę odpadami i wodno-ściekową). Ponad 167 mln euro wesprze projekty osi 3., związane z efektywną i zieloną energią, a ponad 161 mln euro - konkurencyjną gospodarkę (oś 2., m. in. tworzenie terenów inwestycyjnych i wsparcie sektora MŚP)

Z EFS największe wydatki zaplanowano na wsparcie rynku pracy - ok. 125 mln euro (oś 10.) oraz edukację i wsparcie aktywności społecznej - 109 mln zł (oś 8. - m. in. szkolnictwo zawodowe, kształcenie ustawiczne, edukacja przedszkolna).

Jak wynika z danych przekazanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w 2015 r. w ramach RPO ogłoszono 15 konkursów na kwotę ponad 228,7 mln zł, a w 2016 r. - 34 nabory na kwotę ponad 833,3 mln zł. Do końca roku ma być ogłoszonych jeszcze 19 konkursów o wartości 958,2 mln zł.

Do tej pory nie zamknięto żadnego z projektów, realizowanych w ramach RPOWŚ.

Uwzględniając ogłoszone nabory, do tej pory zaangażowano 23,14 proc. środków programu (nie jest to jednoznaczne z zaawansowaniem ich wydatkowania). W ramach EFRR - 21,2 proc. (najwięcej w ramach dziedzictwa naturalnego i kulturowego - 46,7 proc., najmniej na efektywną i zieloną energię - 5,8 proc.). W ramach EFS to 30,96 proc. (najwięcej na rynek pracy - 41,7 proc., najmniej na włączanie społeczne i walkę z ubóstwem - 25,5 proc).

Niski jest poziom kontraktacji środków - na poziomie 4 proc., a przy uwzględnieniu pre-umów (umów wstępnych wymaganych w projektach z EFRR) - 8 proc.

Wśród projektów, których realizacja już się rozpoczęła, jest zainicjowane w styczniu przedsięwzięcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region". Wartość projektu, którego liderem jest regionalny samorząd, to ok. 11,5 mln zł. Celem inicjatywy jest opracowanie programów nauczania zawodowego w inteligentnych specjalizacjach woj. świętokrzyskiego, doposażenie szkolnych pracowni oraz organizacja staży i praktyk uczniowskich u przedsiębiorców. W projekcie bierze udział 28 szkół o profilach z zawodowych całego regionu (560 uczniów i 56 nauczycieli). Do 30 września w przedsięwzięciu rozliczono ok. 1,2 mln zł.

Podpisano też umowy na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Bałtowa oraz budowę obwodnicy Ćmielowa - inwestycje mają być finansowane z RPO. Realizowane są też projekty związane ze wsparciem dla osób zakładających własny biznes i bezrobotnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.