PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO 2014-2020, Warmińsko-mazurskie: Środki unijne z puli 2014-2020 to trudne pieniądze dla samorządów

  • PAP/AT    25 października 2016 - 10:10
RPO 2014-2020, Warmińsko-mazurskie: Środki unijne z puli 2014-2020 to trudne pieniądze dla samorządów
Z harmonogramu konkursów RPO na Warmii i Mazurach wynika, że kumulacja podpisywania umów nastąpi w najbliższych tygodniach (fot.sxc.hu)

• Na Warmii i Mazurach zakontraktowano dotychczas 2,7 proc. całej puli unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.
• Samorząd zapewnia, że do końca roku wskaźnik ten będzie znacznie wyższy, bo wkrótce nastąpi kumulacja podpisywania umów.
W woj. warmińsko-mazurskim ogłoszono do tej pory 117 naborów wniosków, w których łączne dofinansowanie sięga ponad 3 mld 321 mln zł, czyli ok. 43 proc. całej alokacji w ramach RPO 2014-2020. Do końca tego roku planowane jest ogłoszenie jeszcze 18 naborów na ok. 562 mln zł dofinansowania.

Z informacji przekazanych przez urząd marszałkowski wynika, że dotychczas podpisano umowy i decyzje o dofinansowaniu projektów kwotą 211 mln zł, co stanowi 2,7 proc. alokacji. Najwięcej umów zawarto z Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach osi "Regionalny rynek pracy", "Kadry dla gospodarki" i "Włączenie społeczne".

Jak przyznał marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, z tych danych widać, że chociaż ogłoszono tak wiele konkursów, to na razie wartość kontraktacji jest niska, również na tle innych regionów.

Jego zdaniem z harmonogramu konkursów na Warmii i Mazurach wynika, że kumulacja podpisywania umów nastąpi w najbliższych tygodniach. "Do końca roku nasze wskaźniki powinny znacznie się poprawić. Jak dobrze pójdzie, będziemy wtedy gdzieś w środku stawki wszystkich województw, jeśli chodzi o efekty wdrażania regionalnych programów operacyjnych" - ocenił.

Na małą liczbę dotychczas podpisanych umów wpłynęły pierwsze ogłoszone konkursy, bo niektóre z nich - jak stwierdził - "miały wyraźny falstart". W jego ocenie początkowo beneficjenci popełniali bardzo wiele błędów przy wypełnianiu wniosków, więc często odpadały one już na poziomie oceny formalnej. Dlatego - zapewniał - zarząd województwa podjął intensywne działania w celu uproszczenia procedur.

Na obecny poziom kontraktacji środków unijnych w regionie miały też wpływ ubiegłoroczne opóźnienia w opracowaniu systemu realizacji RPO WiM 2014-2020. Było to spowodowane brakiem zainteresowania potencjalnych wykonawców zamówieniem publicznym na realizację usługi eksperckiej, polegającej na opracowaniu kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych. Z tego powodu urząd marszałkowski musiał ostatecznie wypracować takie kryteria we własnym zakresie.

Urzędnicy marszałka monitorujący realizację RPO zwracają uwagę na zagrożenia "spowodowane opóźnieniem spełnienia warunków ex ante (wstępnych - PAP) na szczeblu krajowym". Chodzi m.in. o brak aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, co - w ich ocenie - uniemożliwia np. kontraktowanie projektów dotyczących inwestycji na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

W ocenie marszałka Brzezina, chociaż w obecnej perspektywie finansowej region ma większą alokację środków unijnych, ale "są to pieniądze trudne". Dodał, że samorząd analizuje na bieżąco przebieg konkursów i wnioskuje do Ministerstwa Rozwoju o zmiany rozlokowania środków w obrębie poszczególnych osi, czyli zwiększenie alokacji tam, gdzie widać, że zapotrzebowanie jest duże.

Brzezin ocenił również, że nie jest raczej możliwe powtórzenie wyników z poprzedniego okresu programowania, gdy praktycznie wszystkie regiony zagospodarowały 100 proc. środków do wykorzystania z RPO. Jak mówił, teraz należy spodziewać się większego zróżnicowania, a w najtrudniejszej sytuacji są te regiony, gdzie nie ma wielu silnych firm i uczelni. Według niego, żeby wypaść powyżej średniej, trzeba będzie wdrożyć RPO na poziomie 70-80 proc.×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-11-23 01:59:56

    Dotacje RPO Warmii i Mazur - zajrzyj na stronę Artmetic!