PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO dla lasów i rolnictwa

  • FRA    12 listopada 2009 - 23:13

Województwo Zachodniopomorskie inwestuje w poprawianie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie otwarcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów„ oraz „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Działanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Scalanie gruntów przeprowadza się na obszarach charakteryzujących się znacznym rozdrobnieniem gruntów. Ma ono na celu poprawę struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszenia liczby działek uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw, jednocześnie zapewniając do każdej z poscaleniowych działek dostęp urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto w ramach zagospodarowania poscaleniowego możliwe jest (uwzględniając wymogi środowiska) wytyczenie, bez wywłaszczenia, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej.

Natomiast gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ma na celu poprawę jakości gleb dzięki regulacji stosunków wodnych, zwiększeniu retencji wodnej oraz poprawie ochrony użytków rolnych przed powodziami. Beneficjentem działania w województwie zachodniopomorskim jest Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.