PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO Województwa Mazowieckiego: pierwsze konkursy w lutym 2016 r.

  • aw    24 listopada 2015 - 18:03

Zarząd województwa mazowieckiego przyjął harmonogram przyszłorocznych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do wykorzystanie w regionie będzie ponad 2,88 mld zł. W wielu konkursach po dotację będą mogły sięgać samorządy.
Jak podaje mazowiecki urząd marszałkowski, w pierwszym kwartale nowego roku ma się pojawić 12 konkursów. Wśród nich m.in. wsparcie inicjatyw ważnych społecznie – tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowanie do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (marzec).

Pieniądze dla samorządów

Poza przygotowaniem terenów inwestycyjnych (ponad 55,5 mln zł), samorządy będą beneficjentami naborów dotyczących tworzenia centrów przesiadkowych P&R (Parkuj i Jedź) oraz tworzenia ścieżek rowerowych jako alternatywnej drogi do pracy czy do szkoły (w 2016 r. w sumie 403,6 mln zł). Zaplanowany jest również konkurs na wsparcie dróg lokalnych (148,6 mln zł), ale jest on uzależniony od przyjęcia przez ministerstwo planów działań związanych z tzw. obszarami strategicznej interwencji (znanych jako RIT-y).

Samorządy będą mogły również usprawnić prowadzoną przez siebie gospodarkę odpadami komunalnymi, uzyskując dotację na budowę i modernizację tzw. PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 10,67 mln zł.

We wszelkich naborach związanych z e-usługami w placówkach zdrowia lub instytucjach kultury mogą startować również samorządy i jednostki im podległe. Podobnie jest w konkursie dotyczących poprawy dostępności do zasobów kultury (34,5 mln zł).

E-usługi

W 2016 r. informatyzacja ze środków unijnych w ramach RPO WM będzie dotyczyć e-kultury, e-zdrowia i e-edukacji. Na zintegrowany system informacji kultury zaplanowanych jest 98,38 mln zł na. Kolejne 23,48 mln zł pójdzie na informatyzację służby zdrowia. Poza tymi naborami dofinansowane (119,09 mln zł) zostaną projekty dotyczące e-usług prowadzone w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – ich zakres obejmuje strategia ZIT obejmująca Warszawę i 39 gmin wokół.

Środowisko

Część działań podejmowanych przez samorząd województwa w ramach RPO WM 2014-2020 dotyczy niskoemisyjności – zwłaszcza tworzenia ścieżek rowerowych (jako dojazdu do pracy), sieci parkingów P&R (403,6 mln zł). Prowadzone będą również konkursy na termomodernizację jako element rewitalizacji – 148,3 mln zł. Ponad 66,8 mln zł przeznaczonych zostało na tworzenie infrastruktury dla OZE oraz 68,37 mln zł na prowadzenie gospodarki odpadami – np. na rozbudowę i modernizację RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) i PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Edukacja

W ramach aktywizacji osób dorosłych przewidziane jest wsparcie na ułatwienia w powrocie do pracy (prawie 127 mln zł). Gminy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też np. stowarzyszenia czy fundacje będą mogły uzyskać dotację na stworzenie nowych miejsc w żłobku, na kluby malucha lub na opiekunkę do dzieci.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.