PARTNER PORTALU
  • BGK

Ruszył nabór projektów

  • BEZ    10 maja 2010 - 16:07

Budowa lub przebudowa urządzeń służących do dystrybucji lub przesyłu energii, zakup lub modernizacja urządzeń służących do przetwarzania, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej – takie projekty mogą liczyć na dofinansowanie.
Projekty, realizowane w ramach Osi priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna, Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, mają na celu wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej w regionie.

Celem poddziałania jest wyeliminowanie obszarów o niskim stopniu elektryfikacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie w wyniku wspieranych inwestycji wytworzone zostaną możliwości podłączania do sieci elektroenergetycznej nowych źródeł energii, szczególnie odnawialnej. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeń służących do przyłączania lub przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej mające na celu obniżenie strat lub poprawę zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii.

W ramach Podddziałania 2.2.1 dofinansowanie na inwestycje udzielane jest wyłącznie operatorom sieci elektroenergetycznych. Wspierane będą projekty mające na celu obniżenie strat lub poprawę zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii o wartości wydatków kwalifikowalnych do 20 milionów złotych.

Ruszył już nabór projektów dla tego poddziałania. Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego udostępnił na stronie www.rpo.wzp.pl pełną dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.