Rząd ma plan szybszego wydawania unijnych funduszy

• Rząd przyjął w trybie obiegowym, przygotowany przez resort rozwoju, plan dotyczący zwiększenia efektywności i przyspieszenia wydawania funduszy unijnych na lata 2014-2020.
• Celem planu jest zapewnienie takiej realizacji programów współfinansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020, która zagwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej dla Polski alokacji.
Rząd ma plan szybszego wydawania unijnych funduszy
Pod koniec stycznia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił dziennikarzom, że mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE z nowej perspektywy finansowej (fot.facebook.com)

Jak podkreślił resort, celem "Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020" jest "zapewnienie takiej realizacji programów współfinansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020, która zagwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej dla Polski alokacji w sposób trwale przekładający się na rozwój społeczno-gospodarczy kraju".

Pod koniec stycznia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił dziennikarzom, że mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE z nowej perspektywy finansowej. "To ma zdecydowanie negatywny wpływ na gospodarkę, bo te pieniądze powinny już pracować" - podkreślał.

Kwieciński zwracał ponadto uwagę, że jest wiele warunków, które Polska musi spełnić, by Komisja Europejska zaczęła przekazywać nam fundusze UE. Są to warunki dotyczące kwestii prawnych, m.in. w zakresie badań i rozwoju, przedsiębiorczości, ochrony środowiska (w tym Prawa wodnego i planów dotyczących gospodarki odpadami)

. "To nam wstrzymuje m.in. projekty wodno-kanalizacyjne czy związane z żeglugą śródlądową" - mówił. Jak dodał, konieczne są dodatkowe działania dotyczące Prawa zamówień publicznych. "Jeżeli Polska nie wdroży do 18 kwietnia br. noweli Prawa zamówień publicznych, wprowadzającej przepisy unijnych dyrektyw w tym zakresie, to grozi nam wstrzymanie środków unijnych" - zaznaczył.

Ministerstwo rozwoju poinformowało w poniedziałek, że możliwe będzie m.in. "przyspieszenie w ogłaszaniu konkursów w poszczególnych programach, inwestowanie środków w najbardziej efektywny sposób, a w konsekwencji zwiększenie i zrównoważenie dynamiki procesów rozwojowych w Polsce". "Niezbędnym warunkiem dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest ścisła współpraca resortów i samorządów, a także środowisk partnerów i beneficjentów" - zaznaczył resort.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

Opóźnienia w wydawaniu tych środków to już mamy pełne 2 lata i "idzie" 3 rok, anie rok, jak pisze autor artykułu.
Do anty urzędnik: od kolejnej perspektywy finansowej czyli od 2021 r. Polska będzie płatnikiem netto do budżetu UE, czyli będzie więcej wpłacała niż uzyskiwała na realiz
...ację celów wyznaczonych przez UE.
Niektórzy mówią, że już w obecnej perspektywie jesteśmy płatnikiem netto. Domyślam się, że chodzi o tzw. zwroty po zakończeniu każdego okresu budżetowego z powodu wyłapanych błędów. Na ogół kształtuje się to na poziomie ok 11-13%, więc niewiele. Można zatem zakładać, że nasze korzyści z funduszy unijnych są na tym właśnie poziomie.
rozwiń

urzędniczka, 2016-03-04 08:37:20 odpowiedz

Ten rząd bardzo szybko wydaje nie swoje pieniądze swoim kolesiom i spłacają również dług wyborczy. Pieniądze unijne i polskich podatników są marnotrawione.

ksi, 2016-03-01 10:25:18 odpowiedz

Urzędnicy i tzw. samorządowcy są bardzo szybcy i ofiarni w wydawaniu pieniędzy publicznych w szczególności na siebie. Natomiast w konglomeracie urzędów, powiązanych spółek i spółeczek, wszelkiej masy biur topione są pieniądze ze szkodą dla obywateli. To obywatele za własne pieniądze tworzą instytucj...e i wynagradzają osoby, które karzą obywateli za byle co, nakładają daniny obciążają wszelkimi opłatami. Likwidacja 600 tys. stanowisko w sektorze tzw. publicznym da na prawdziwy rynek pracy pracowników produkcji dóbr i wtedy jesteśmy w stanie mieć nadwyżkę budżetową i zmniejszać dług publiczny. Ale do tego jest niezbędna determinacja w każdym obszarze działania Państwa tj. np.
- likwidacja tzw. samorzadowych województw i powiatów,
- likwidacja 1285 małych gmin i włączenie ich do większych podmiotów,
- likwidacja 3/4 urzędów i prawa blokujące normalna działalność gospodarczą i - wolność obywatelską,
- wprowadzenie żyrowania zaciąganego długu przez osoby funkcyjne instytucji - państwowych i samorzadowych, itp.
rozwiń

obywatel gminy, 2016-03-01 10:17:05 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE