PARTNER PORTALU
  • BGK

Są nowe zasady pomocy portom lotniczym

  • bad    14 listopada 2013 - 14:42
Są nowe zasady pomocy portom lotniczym

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmienił rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.
Według nowych przepisów pomoc może być udzielana jako bezzwrotne dofinansowanie ze środków Programu lub dokapitalizowanie rozumiane jako podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie wkładów pieniężnych albo wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości lub innych środków trwałych.

Pomoc jest udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w rozporządzeniu.

Pomoc udzielana jako bezzwrotne dofinansowanie ze środków Programu jest udzielana na projekty indywidualne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Beneficjent pomocy składa wniosek o udzielenie tej pomocy do podmiotu udzielającego pomocy. Pomoc ta jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem pomocy a podmiotem udzielającym pomocy.

Pomoc w formie dokapitalizowania rozumianego jako podwyższenie kapitału zakładowego jest udzielana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podwyższenie kapitału zakładowego nie następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Podstawę prawną udzielenia tego typu pomocy stanowi umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.