PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy muszą chronić klimat. Bez tego nie dostaną pieniędzy z UE

  • Bartosz Dyląg    5 grudnia 2013 - 00:01
Samorządy muszą chronić klimat. Bez tego nie dostaną pieniędzy z UE

W nowej perspektywie finansowej mamy pięciokrotny wzrost finansowania gospodarki niskoemisyjnej. Wszystkie inwestycje finansowane z programu Infrastruktura i środowisko muszą przyczyniać się do realizacji celów strategii Europa 2020.
Szymon Żółciński z Crido Taxand, podsumowując trwającą perspektywę finansową zauważył, że samorządy lokalne pozyskały z Unii ponad 76 mld zł dofinansowania. Głównymi źródłami są regionalne programy operacyjne oraz Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko".

Najwięcej skorzystały z nich miasta na prawach powiatu, których udziałem stało się około 35 proc. środków pozyskanych przez samorządy. Gminy zyskały 34 proc. ogółu środków. Z pozyskiwaniem unijnych pieniędzy najgorzej radzą sobie małe miasta.

Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, jest zdania, że kierunki wsparcia z UE w obecnej perspektywie zostały zaplanowane prawidłowo, czego dowodem jest to, że Polska dzięki m.in. środkom unijnym dokonała znacznego skoku cywilizacyjnego. Wyjątkiem było jego zdaniem zbyt małe wsparcie na drogi dla miast na prawach powiatu.

Z unijnych środków skorzystała w znacznym stopniu Warszawa.

- Samorząd warszawski skorzystał ze wsparcia na transport publiczny w programie Infrastruktura i środowisko. Przykładem budowa II linii metra oraz dofinansowanie zakupu tramwajów. Z zakupionych ostatnio 186 pojazdów tylko 6 nie było finansowanych z funduszy unijnych - wyjaśnia Maciej Fijałkowski.

Jak wyjaśnia Justyna Barcz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, dla regionu ważne są projekty dla szkolnictwa wyższego.

- Województwo opolskie leży między aglomeracją śląską i Wrocławiem, dlatego zmagamy się z drenażem mózgów, młodzi ludzie wyjeżdżają studiować do tych regionów - mówi Justyna Barcz.

Jej zdaniem dużą trudnością dla samorządowców były procedury, jeszcze bardziej złożone w nowej perspektywie finansowej. Tym bardziej że Komisja Europejska skupia się na efektywności, tymczasem chcący skorzystać z pomocy mają trudności z dobrym oszacowaniem wskaźników.

Regionalne programy operacyjne oraz Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko" pozostaną w nowej perspektywie finansowej głównymi źródłami finansowania inwestycji samorządowych.

- Wśród kierunków wsparcia projektów samorządowych z regionalnych programów operacyjnych w nowej perspektywie dominuje transport, na drugim miejscu jest energetyka, na trzecim - gospodarka odpadami - zaznacza Szymon Żółciński.

Małgorzata Wierzbicka z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podaje, że program Infrastruktura i środowisko jest na końcowym etapie przygotowania. Do końca roku powinna go zatwierdzić Rada Ministrów. Na początku przyszłego roku zostanie wysłany do Komisji Europejskiej i rozpoczną się negocjacje.

- Zakładam, że pierwsze konkursy powinny ruszyć na przełomie 2014 i 2015 roku. Musimy przygotować szczegółowy opis programu i kryteria wyboru projektów - wyjaśnia Małgorzata Wierzbicka.

Krzysztof Telega, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), zaznacza, że w nowej perspektywie finansowej większość środków nie będzie w postaci dotacji, ale w formule zwrotnej, więc projekty muszą przynosić przychody, by zapewnić zwrot tych pieniędzy.

- BOŚ realizuje m.in. projekt Jessica zakładający rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Składa się z dwóch komponentów: pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z kredytu komercyjnego - wyjaśnia Krzysztof Telega.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • pomocniczość, 2013-12-17 09:44:18

    Tym którym zachciewa się unijnego prawa do bezprzetargowego wykonywania zadań własnych gmin przez samorządowe jednostki oraz tym, którzy podnoszą rękę na wyrok Trybunału w sprawie Świętej Zasady Świętych Przetargów – ta ręka może zostać im odjęta a na stopy mogą dostać betonowe skarpetki&a...mp;#8230;  rozwiń