PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy rozpoczynają negocjacje z Brukselą

  • pt    5 marca 2014 - 08:33
Samorządy rozpoczynają negocjacje z Brukselą

Marszałkowie województw przystępują do negocjowania z Komisją Europejską swoich regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Kujawsko-pomorskie zasiądzie do negocjacji 5 marca w Brukseli.
- Idea podziału środków jest znana - podporządkowujemy go celom strategicznym wskazanym w strategii rozwoju województwa 2020+. Nasz nowy RPO będzie podstawowym instrumentem realizacji strategii, a strategicznymi wyznacznikami polityki rozwojowej są konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast oraz silna metropolia, służące budowie zasobnego, nowoczesnego społeczeństwa. Wierzę, że uda nam się te cele zrealizować – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

70 procent przyszłej dotacji Unii Europejskiej dla województwa kujawsko-pomorskiego to środki przeznaczone na inwestycje, 30 procent trafi na projekty społeczne, przede wszystkim związane z podnoszeniem poziomu kształcenia i kształceniem odpowiadającym rzeczywistym wyzwaniom i potrzebom rozwojowym oraz ograniczaniem bezrobocia i strefy wykluczenia społecznego.

446 milionów euro, 23 procent puli, trafi na przedsięwzięcia związane ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki, 217 mln euro (11 procent) na inwestycje związane z budowaniem sprawnej infrastruktury transportowej.

Pokaźne wsparcie – ponad 380 milionów euro, łącznie 20 procent – skierowane zostanie na projekty związane z ochroną środowiska.

W pulach osi które w całości poświęcono rozwojowi społecznemu znajdą się pieniądze między innymi na promowanie samozatrudnienia i pracy na własny rachunek (w tym dotacje i niskooprocentowane pożyczki), rozwiązania służące łatwiejszemu godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (w tym rozbudowę systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi).

Ważne są także usługi dotyczące inwestowania w kapitał ludzki dla małych i średnich przedsiębiorstw, instrumenty dotyczące wsparcia rynku pracy (finansowanie staży, szkoleń i studiów podyplomowych oraz subsydiowane zatrudnienie), wspieranie segmentu gospodarki społecznej, poprawę sieci usług społecznych na rzecz rodzin i rozwiązania służące poszerzaniu sfery kształcenia ustawicznego.

Wartość  nowego RPO dla kujawsko-pomorskiego jest o 350 milionów wyższa niż pierwotnie zakładano i o ponad 430 milionów wyższa niż adekwatna pula na lata 2007-2013.

Między innymi dzięki sprawnemu inwestowaniu unijnej pomocy w poprzednim okresie programowania region otrzymał dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.