Sejm za ustawą dotyczącą wydawania pieniędzy z UE

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w latach 2014-20. Jej celem jest stworzenie ram prawnych do wydawania unijnych pieniędzy.
Sejm za ustawą dotyczącą wydawania pieniędzy z UE

Za przyjęciem ustawy głosowało 285 posłów, 154 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Posłowie przyjęli poprawkę rozszerzającą katalog podmiotów, które będą mogły wchodzić w skład Komitetów Monitorujących. Pozostałe poprawki odrzucono, większość z nich miała charakter legislacyjny.

Jeszcze w tym roku mają być powołane Komitety Monitorujące, których głównym zadaniem będzie zatwierdzanie kryteriów, według których będą wybierane projekty dofinansowane z pieniędzy unijnych. W skład komitetów wejdą m.in. przedstawiciele instytucji zarządzających programami unijnymi, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, partnerów społecznych i gospodarczych - związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komitetów będzie tyle, ile regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych, czyli w sumie 22. "Powołanie takich komitetów służy transparentności oraz jest przykładem partycypacyjnego sposobu podejmowania decyzji publicznych" - tłumaczył w czwartek PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda.

Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawa określa, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane krajowe i regionalne programy operacyjne. Chodzi m.in. o zasady wyboru projektów czy procedur odwoływania, a także o kwestie rozliczeń funduszy z KE i monitorowania efektów inwestowania unijnych pieniędzy.

Regulacja ma też ułatwić wymianę informacji z beneficjentami polityki spójności, uprościć rozliczanie się z nimi.

W ustawie zapisano ponadto rozwiązania dotyczące m.in. wspólnych inwestycji miast z gminami.

"Chcemy zachęcać miasta wojewódzkie do jeszcze ściślejszej współpracy z przylegającymi do nich gminami, poprzez realizację wspólnych projektów dofinansowanych z pieniędzy unijnych. Będą to tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W programach regionalnych minimalna kwota przeznaczona na te inwestycje to ok. 2,4 mld euro. Oprócz tego miasta i gminy będą mogły uzyskać wsparcie z programów krajowych" - mówił wiceminister. Chodzi o inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, edukację i zdrowie.

Czytaj też: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast i gmin

18 wojewódzkich miast zawarło już porozumienia z okalającymi je gminami, w których określiły cele wspólnych inwestycji. Na takie przedsięwzięcia w nowej perspektywie unijnej w ramach ZIT woj. dolnośląskie otrzyma 173 mln euro, kujawsko-pomorskie - 153,8 mln euro, lubelskie - 105,4 mln euro, lubuskie - 66,6 mln euro, łódzkie - 203,5 mln euro, małopolskie - 229,9 mln euro, mazowieckie - 164,8 mln euro, opolskie - 46 mln euro, podkarpackie - 70,8 mln euro, podlaskie - 75,8 mln euro, pomorskie - 215,8 mln euro, śląskie - 484 mln euro, świętokrzyskie - 62,3 mln euro, warmińsko-mazurskie - 45,2 mln euro, wielkopolskie - 178,6 mln euro.

Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na realizację polityki spójności do Polski trafi ponad 82 mld euro. Pieniądze mają być wydane m.in. na badania naukowe i wykorzystanie ich wyników w produkcji, budowę nowych dróg, rozwój przedsiębiorczości, koleje i transport publiczny, rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu czy aktywizację zawodową bezrobotnych.

Ponad 31 mld euro ma być w dyspozycji samorządów wojewódzkich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Reszta pieniędzy ma trafić m.in. na programy zarządzane centralnie. Przygotowane przez Polskę programy muszą jeszcze uzyskać akceptację Brukseli.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Gratuluję Rodzicom urodzenia dwóch nowych województw !!! I postuluję, aby Autorzy czytali ze zrozumieniem własne teksty przed publikacją, bo wstyd.

Alka, 2014-07-14 10:43:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE