PARTNER PORTALU
  • BGK

Siedem województw podpisało Kontrakty Terytorialne

  • bad    14 listopada 2014 - 16:19
Siedem województw podpisało Kontrakty Terytorialne

Wiceministrowie infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło, Zbigniew Rynasiewicz, Dorota Pyć, Marceli Niezgoda oraz Paweł Orłowski, wspólnie z marszałkami województw, podpisali 14 listopada br. kolejne kontrakty terytorialne. Porozumienia zawarto dla województw: świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Kontrakty wskazują priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w regionach w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.

Kontrakt Terytorialny (KT) to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządu, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz objętego nim województwa. Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską programów regionalnych, do KT zostaną wprowadzone zapisy dotyczące zasad ich realizacji.

Czytaj też: 14 Kontraktów Terytorialnych do zatwierdzenia. Co zawierają?

Wcześniej zawarto pięć kontraktów, dla województw: śląskiego (25 września br.), podlaskiego (27 września br.), zachodniopomorskiego (12 listopada br.), małopolskiego i kujawsko-pomorskiego (13 listopada br.). W sumie, podpisano ich już dwanaście.

Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym:

* w woj. dolnośląskim - ok. 27,9 mld zł,

* w woj. kujawsko-pomorskim - ok. 20,6 mld zł,

* w woj. lubuskim - ok. 11,8 mld zł,

* w woj. łódzkim - ok. 25,2 mld zł,

* w woj. małopolskim - ok. 32,8 mld zł,

* w woj. opolskim - 10,1 mld zł,

* w woj. podlaskim - ok. 18,5 mld zł,

* w woj. śląskim - ok. 40.9 mld zł,

* w woj. świętokrzyskim - ok. 14,3 mld zł,

* w woj. warmińsko-mazurskim - ok. 18,8 mld zł,

* w woj. wielkopolskim - ok. 29,6 mld euro,

* w woj. zachodniopomorskim - ok. 21,5 mld zł.

Szefowa MIR Maria Wasiak poinformowała, że rząd może zatwierdzić w trybie obiegowym kontrakty terytorialne dla woj. mazowieckiego, lubelskiego i pomorskiego. Czytaj tutaj.

KT przyczyni się do wzrostu efektywności działań podejmowanych z poziomu krajowego i samorządowego oraz ich lepszego ukierunkowania. Rozmowa o potrzebach i atutach danego województwa w kontekście potrzeb rozwojowych całego kraju, służy ustaleniu priorytetów inwestycyjnych na danym obszarze, dzięki czemu jeszcze lepiej odpowiadają one regionalnej specyfice. Zwiększa się także zaangażowanie samorządów w planowanie rozwoju.

Kontrakt będzie obejmował działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Nastąpi lepsza integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, co przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Kontrakt to pierwsza odsłona zmian w podejściu do finansowania rozwoju w regionach.

Zadaniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju było przygotowanie we współpracy z właściwymi ministrami, stanowiska (tzw. mandat negocjacyjny) dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego, w tym celów mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa objętego umową, a następnie przedstawienie go do wiadomości Radzie Ministrów. Na poziomie regionalnym, analogiczne prace wykonał Zarząd Województwa, włączając w uzgodnienia jednostki samorządu terytorialnego z całego regionu. Ostateczny mandat przyjął on w drodze uchwały.

Tak wypracowane stanowiska były podstawą do negocjacji KT dla poszczególnych województw. Wynegocjowany Kontrakt zatwierdza Rada Ministrów oraz Zarząd Województwa. Jego podpisanie stanowi zwieńczenie procesu negocjacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.