PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląsk informuje o procesie konsultacji nowego RPO

  • PAP    6 maja 2013 - 19:43
Śląsk informuje o procesie konsultacji nowego RPO

Akcję informacyjną o konsultacjach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzi tamtejszy urząd marszałkowski. Chodzi o poinformowanie wszystkich zainteresowanych stron, jak wziąć udział w dyskusji o nowym RPO.
Częścią tych działań była poniedziałkowa konferencja w historycznej sali Sejmu Śląskiego. Uczestniczyli w niej samorządowcy niższych szczebli, przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych. Jak mówił wicemarszałek woj. śląskiego Mariusz Kleszczewski (PO), samorządowi zależy, by nowy RPO "w jak najlepszym stopniu odpowiadał na potrzeby regionu".

To dlatego proces przygotowań RPO rozpoczął się już w 2011 r. Kolejne etapy objęły m.in.: prace zespołów merytorycznych i mającego służyć opinią Regionalnego Forum Terytorialnego, uruchomienie internetowej bazy zgłaszania projektów Partner 3, cykle warsztatów tematycznych i subregionalnych, a także konsultacje społeczne w tradycyjnej postaci.

Na tej podstawie zarząd woj. śląskiego przyjął najpierw wstępny projekt nowego RPO (21 grudnia ub. roku), a potem projekt właściwy (16 kwietnia). Dokument ten, zgodnie z wytycznymi resortu rozwoju regionalnego, trafił do konsultacji na szczeblu rządowym. Jednocześnie 19 kwietnia rozpoczął się kolejny etap konsultacji.

W ramach tego etapu odpowiednie wydziały urzędu marszałkowskiego zaczęły już organizować spotkania konsultacyjne. Urzędnicy prezentują projekt RPO, przedstawiają uwarunkowania jego powstania i tłumaczą, jak należy rozumieć dokument w obecnej postaci oraz, jak kierować do niego ewentualne uwagi. Można je zgłaszać do 24 mają m.in. przez formularz na stronie internetowej: www.rpo.slaskie.pl/konsultacjeRPO/ lub poprzez wypełnienie formularza w postaci dokumentu tekstowego i przesłanie pocztą elektroniczną na adres programowanie@slaskie.pl.

Konsultowany obecnie projekt programu zawiera nadal nieostateczną, choć zaktualizowaną w oparciu m.in. o wnioski potencjalnych beneficjentów, listę kluczowych inwestycji rekomendowanych do realizacji w przyszłej unijnej perspektywie finansowej.

Łączna wartość tych inwestycji - do przeprowadzenia w tzw. ścieżce pozakonkursowej - to 3,8 mld zł, przy zakładanym unijnym wsparciu w wysokości ok. 2,8 mld zł. Według ostatnich informacji samorządu aktualna pula środków w programie to ok. 2,882 mld euro.

Pierwotna wersja dokumentu zawierała m.in. 20 proponowanych projektów kluczowych, w tym 8 projektów inwestycji transportowych. Aktualny projekt przewiduje 35 projektów kluczowych, w tym 21 projektów transportowych. Projekty transportowe mają też liczącą 8 pozycji listę rezerwową.

Inne zmiany w bieżącej propozycji nowego śląskiego RPO to efekt ewolucji projektów aktów prawnych, które ostatecznie uregulują zasady konstruowania regionalnych programów operacyjnych w nowej unijnej perspektywie finansowej. Chodzi zarówno o niegotowe jeszcze rozporządzenia unijne dotyczące tej kwestii, jak też regulacje krajowe, które będą z nich wynikały.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.