PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląsk: Ponad 100 projektów w konkursie na badania, rozwój i innowacje firm

  • PAP/AT    20 lipca 2017 - 07:43
Śląsk: Ponad 100 projektów w konkursie na badania, rozwój i innowacje firm
Z danych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wynika, że nakłady na działalność badawczą i rozwojową w woj. śląskim rosną (fot.slaskie.pl/UMWS/Radosław Kazmierczak)

Firmy z woj. śląskiego zgłosiły 103 projekty w naborze wniosków o unijne dofinansowanie związane z wdrażaniem innowacji oraz wsparciem prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
• Ponad 100 projektów zgłosiły firmy z woj. śląskiego w pierwszym tegorocznym naborze wniosków o unijne dofinansowanie związane z wdrażaniem innowacji oraz wsparciem prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

• Budżet naboru przekraczał 293 mln zł. Zarejestrowane zostały wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 160 mln zł.

• Pierwszy, ubiegłoroczny konkurs rozdzielający pod tym kątem w woj. śląskim unijne fundusze na lata 2014-2020, wyłonił spośród 167 złożonych przedsięwzięć 56, które otrzymały łączną kwotę ponad 72 mln zł.

Nabór prowadziło od końca kwietnia br. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - odpowiedzialne m.in. za dystrybucję unijnych środków dla firm dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Budżet naboru przekraczał 293 mln zł. Zarejestrowane zostały 103 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 160 mln zł.

Firmy starają się w tym konkursie o pieniądze z RPO m.in. na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. To szansa np. na zakup nowych maszyn i urządzeń służących pracom B+R, aparatury badawczej czy licencji na oprogramowanie.

Drugi typ możliwych do dofinansowania projektów dotyczy bezpośrednio prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wliczane mogą być tutaj koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy koszty użytkowania aparatury i sprzętu.

Pierwszy, ubiegłoroczny konkurs rozdzielający pod tym kątem w woj. śląskim unijne fundusze na lata 2014-2020, wyłonił spośród 167 złożonych przedsięwzięć 56, które otrzymały łączną kwotę ponad 72 mln zł.

Nowością w tym okresie programowania jest udostępnienie unijnego dofinansowania na badania i rozwój oraz innowacje zarówno mikro, małym i średnim, ale również dużym przedsiębiorstwom.

Czytaj też: Miliardy złotych na rozwój dla średnich miast

Pod kątem tego zróżnicowania kwotę dostępną w obecnym konkursie podzielono na określone pule. 20,5 mln zł przeznaczono na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w dużych przedsiębiorstwach, natomiast ponad 67 mln zł - w mikro, małych i średnich firmach. Podobnie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pula dla dużych przedsiębiorstw wynosi prawie 48 mln zł, a dla mikro, małych i średnich - ponad 157 mln zł.

Spośród złożonych teraz projektów ponad połowa stara się o dofinansowanie wyższe niż milion złotych, w tym siedem o kwotę przekraczającą 3 mln zł.

Najdroższe projekty złożyły spółki: Code Design (bezpieczna platforma służąca do udostępniania i wymiany plików), Wtórplast (nowy typ osłon do płyt dodatnich przemysłowych baterii kwasowych), Billon (automatyzacja procesów obsługi wypłaty świadczeń), Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia (usługi medyczne w zakresie sportów kwalifikowanych), KP Labs (systemu do analizy zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych), Lift Med II (telemedyczny system monitorujący kobiety w ciąży) oraz RHB13 (technologia testowania aplikacji uruchamialnych w heterogenicznych chmurach obliczeniowych).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.